35747

Projekta „Integrācijas ABC” informatīvās dienas Rīgā
07.06.2013


Rīga, Merķeļa iela 13
e-pasts: info@rlb.lv
Tālr. 67222932
www.rlb.lv

2013. gada 31.maijā  
PRESES RELĪZE

 Projekta „Integrācijas ABC” informatīvās dienas Rīgā

Rīgas Latviešu biedrība aicina rīdziniekus piedalīties projekta „Integrācijas ABC” ietvaros organizētajos informatīvajos pasākumos divu dienu garumā 7. un 8. jūnijā.
Projekts „Integrācijas ABC” tiek realizēts Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmā, ar mērķi izstrādāt trešo valstu valstspiederīgajiem paredzētas kvalitatīvas adaptāciju programmas latviešu valodas prasmju, integrācijas un starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai, izveidojot atbalsta mehānismus, kas vērsti uz informācijas un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm, gados veciem cilvēkiem, personām ar zemu izglītības līmeni. Noorganizēt interaktīvus, izglītojošus un iniciatīvu veicinošus pasākumus trešo valstu valstspiederīgo bērniem un viņu ģimenēm, kā arī nevalstisko organizāciju, pašvaldību, izglītības iestāžu iesaistei integrācijas procesu uzlabošanā, veicot efektīvu sabiedrības saliedēšanu.
7.jūnijā,  no plkst. 13.00 līdz 16.00 Maskavas ielā 336, „Zilais krusts” telpās ik   vienam būs pieejamas informatīvas konsultācijas par juridiskiem un sociāliem jautājumiem. Savukārt Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē, norisināsies Apaļā galda diskusija „Integrācija: Latvija un ES Stratēģija 2020”. Reģistrācija diskusijai sāksies plkst. 12.30, šajā laikā apmeklētājiem pie kafijas vai tējas tasītes būs iespēja iepazīties ar citiem dalībniekiem. Plkst. 13.00 būs pasākuma atklāšana un situācijas raksturojums Latvijas Bērnu foruma pārstāves Inetes Lelītes vadībā. Ievadvārdus teiks LR Kultūras ministrijas pārstāvis. Apaļā galda diskusijas ietvaros Rīgas Latviešu biedrības pārstāve Lauma Celma sniegs prezentāciju par Latvijas Platformas starpkultūru dialoga veidošanu. Savukārt Latvijas baltkrievu savienības priekšsēdētāja Valentīna Piskunova dalīsies baltkrievu organizāciju pieredzē. Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas pārstāvji stāstīs par programmas „Latvija 2030 un ES 2020” piedāvātajiem instrumentiem sabiedrības attīstībai. Sabiedrības integrācijas fonda direktore Aija Bauere iepazīstinās pieejamajiem instrumentiem nevalstisko organizācijām darbībām sabiedrības integrācijas jomā.
Plkst. 14.00 diskusija turpināsies „Open space” metodes ietvaros, kurā ik vienam būs iespēja dalīties savā pieredzē un sniegt ieteikumus dažādu problēmu risināšanā. Darba grupām tiks dota iespēja izvēlēties atbilstošāko diskusiju tēmu un vadītāju.  
                                                                                                       
Tiks piedāvātas šādas tēmas:
„NVO loma sabiedrības integrācijā” - Ilāna Lisagora, Ebreju biedrības „Goraļ” pārstāve, STI Gada balvas „Sievietei – līderei” laureāte;
„Instrumenti NVO kapacitātes stiprināšanai” - Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis;
„Sadarbība: valsts – NVO” - Marija Heislere – Celma, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonda priekšsēdētaja;
„Darbības koordinācija: NVO tīkli un platformas”, vada Gunta  Kelle, IMKA Latvija;
„Latvija un Eiropas Savienības politika” - vada Kristīne Gailīte, Eiropas Pilsoņu gada koordinatore, Eiropas Kustība Latvijā

Plkst. 15.15 notiks darba grupu prezentācijas un priekšlikumi, pēc tam sekos Radošās apvienības jauniešiem „Trepes” veidots skečs „Es arī tagad dzīvoju Latvijā”,. Noslēgumā skanēs LR Saeimas Sabiedrības saliedētības un Eiropas lietu komisijas pārstāvju uzrunas.
 Sestdien, 8.jūnijā Vērmanes dārzā no plkst. 13.00 līdz 16.00 informatīvajā stendā būs pieejamas juristu un sociālo darbinieku konsultācijas, kā arī Radošās apvienības jauniešiem „Trepes” veidots skečs „Es arī tagad dzīvoju Latvijā”. Plkst. 14.00 organizāciju apvienības „IMKA Latvija” priekšsēdētājas Guntas Kelles vadībā norisināsies meistarklase „Motivācija, komunikācija un integrācija”, vēlāk plkst. 15.30 Latvijas Bērnu foruma priekšsēdētājaa Inete Ielīte vadīs meistarklasi  meistarklase „Latvija un es”.

Dalība aktivitātēs ir bezmaksas, gaidām visus interesentus!

 


Plašāka informācija
Projekta „ Integrācijas ABC” vadītāja Lauma Celma
Mob. tālr. 27043170
E-pasts: lauma@lvacentrs.lv

Informāciju sagatavoja:
Rīgas Latviešu biedrības
reklāmas un informācijas koordinatore
Zinta Gugane
Mob. tālr. 29528022
E-pasts: zinta.gugane@rlb.lv

 

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.

       Atpakaļ