110079

Paziņots 2019. gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens un savārstījums
27.01.2020


Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību šodien paziņoja 2019. gada vārdu, nevārdu, spārnoto teicienu un savārstījumu.

Par 2019. gada vārdu tika izvēlēts vārds "notumse" (blackout), par 2019. gada nevārdu atzīts vārds "episki", par 2019. gada savārstījumu atzīts "Patiesā labuma guvēji", 2019. gada spārnoto teicienu izvēlējās gan Rīgas Latviešu biedrības dome, kura izraudzījās Līvas Rotkales teicienu "Cik tev nav naudas?", gan žūrīja, kura izvēlējās visiem jau labi zināmo Izglītības uz zinātnes ministres teicienu pedagogu arodbiedrības sēdē "Man nav Pandoras lāde, no kurienes es jums varu paņemt šo atalgojumu".

 

Paziņojot Rīgas Latviešu biedrības domes izvēlēto spārnoto teicienu, RLB priekšsēdētāja vietniece Gaida Jablovska savā uzrunā uzsvēra, ka viens no galvenajiem RLB uzdevumiem no pirmssākumiem 1868. gadā līdz mūsdienām ir kopt tautas garu un valodu. RLB Zinātnības un vēlāk Zinību komisijas šajā jomā paveiktais ir nozīmīgs devums nācijas attīstībā un nostiprināšanā.Jau 1901. gadā atzīmēts, ka rosīgi strādā Zinību komisijas valodniecības nodaļa un tiek publicēts Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Endzelīna darbs “Latviešu valodas izloksnes, teksti un apraksti”,  1901. gada 1.novembrī pieņemts lēmums par konversācijas vārdnīcas izdošanu. Rīgas Latviešu biedrībai ir liels lepnums, ka tajā vēljoprojām aktīvi darbojas Latviešu valodas attīstības kopa! 


Gada vārds «notumse» nozīmē aptumšošanos, mijkrēsli, spuldžu izslēgšanos, kā arī daudzu citu svarīgu ierīču nedarbošanos, ko pieredzam tad, kad izraisījusies kāda nopietna kļūme elektroapgādes tīklā. Jau senāk — K. Mīlenbacha «Latviešu valodas vārdnīcā» (rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns) ir atrodamas lietvārda formas «notumsa», «notumse»; arī «notumsis» (papildsējumos). Angļu valodā tam atbilst viena no «blackout» nozīmēm.

Gada nevārds «episki» ir svešvārds, kas sastopams žargoniskā izteiksmes veidā. Tā vietā ieteicams lietot latviskus vārdus — «vareni!», «izcili!», «neaizmirstami!», «pasakaini!»… Paust izbrīnu, ka kaut kas mūs ir satriecis, saviļņojis, mēs varam itin dažādi. Vai «episki» jau neskan mazliet novazāti, pliekani un apnicīgi?

Gada teiciens «Man nav Pandoras lādes, no kurienes es jums varu paņemt šo atalgojumu!» ir izglītības ministres norāde.

Pandora sengrieķu mītoloģijā ir pirmā mirstīgā sieviete, teiksmainajā laika ritējumā — laikabiedre Promētejam, kuŗš cilvēcei atnesis uguni; lāde Pandorai nepiederēja, tomēr viņa to ziņkārīgi atvēra; no lādes izsprukušas visas ļaunības, likstas un netikumi, ko vien var piedzīvot cilvēki.

 

2019. gada žūrijā darbojās Ieva Kolmane, Aldis Lauzis, Uģis Nastevičs, Vineta Poriņa, Pēteris Pūrītis, Lita Silova, Andrejs Veisbergs, Egīls Zirnis.

Šī bija septiņpadsmitā gada vārda meklēšanas akcija, ko rīko RLB Latviešu valodas attīstības kopa un Latvijas Rakstnieku savienība.


Piedalīties var ikviens — rakstiet: gadavards@inbox.lv!
      Atpakaļ