41708

Mazākumtautību foruma "Mūs vieno Latvija" darba grupu kopsavilkums
17.11.2013


   

Mazākumtautību foruma „Mūs vieno Latvija”

darba grupu

KOPSAVILKUMS

 

Atsaucoties LR Kultūras ministrijas aicinājumam, biedrība „Rīgas Latviešu biedrība” 2013.gada 16.novembrī – Starptautiskajā Tolerances dienā - rīkoja mazākumtautību forumu. Mazākumtautību forums bija iespēja viedokļu apmaiņai starp 201 tā dalībnieku iepriekš izvirzītās tēmās:

 

1.      Savstarpējās cieņas veidošana un nostiprināšana publiskajā vidē;

2.      Izglītības iespējas dažādu tautību cilvēkiem;

3.      Kultūras dažādības saglabāšana, savstarpēji papildinoties;

4.      Līdzdalības un sadarbības veicināšana nevalstiskajās organizācijās;

5.      Jaunatnes iesaiste starpetniskajā dialogā.

Forums tika rīkots sadarbībā ar mazākumtautību organizāciju pārstāvjiem, definējot aktuālos jautājumus un aicinot darba grupās izteikt viedokļus jomas ekspertiem, sabiedrības organizāciju un valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem.

 

Lai sasniegtu mērķi - veidot dialogu visu Latvijā dzīvojošo etnicitāšu cilvēku starpā, tika aicināti piedalīties gan mazākumtautību pārstāvji, gan pamattautības pārstāvji. Forumā piedalījās 201 dalībnieks - no Rīgas, Liepājas, Jelgavas, Ludzas, Preiļiem, Krāslavas, Zilupe, Jēkabpils, Jūrmalas un Daugavpils, kā arī 1 dalībnieks no Igaunijas. Pēc nacionālā sastāva pārstāvēti bija baltkrievi, baltslāvi, poļi, krievi, ebreji, ukraiņi, vācieši, igauņi, latvieši, procentuāli – 82% mazākumtautību pārstāvji un 18% latvieši.

 

Konferences gaitā notika paneļdiskusija, kurā uzstājās dažādu etnisko grupu pārstāvji, veidojot dialogu, vienam otra idejas gan papildinot, gan labojot, darbojās darba grupas, kopīgi izvirzot gan problēmas, gan meklējot risinājumus. Konferences noslēgumā tika prezentēti darba grupu apkopojumi, kas liecināja par savstarpēja dialoga izveidošanos un sabiedrības konsolidācijas veidošanos.

 

Aktīvais, kopīgais darbs gan konferencē, gan mazākumtautību viesistabā, mazākumtautību kolektīvu koncerta un izstādes organizēšanā nodrošināja starpkultūru dialoga veidošanos un stiprināšanos. 

 

Darba grupās izvirzītās tēmas, problēmas, risinājumi, ierosinājumi un secinājumi:

Mazākumtautību foruma „Mūs vieno Latvija” darba grupu KOPSAVILKUMS

 

Aicinām plašāk iepazīties!
      Atpakaļ