83172

Mārtiņš Jauģietis mūžībā
23.12.2017


(1943.11.VIII, Liepājā - 2017.23.XII, Rīgā) 

Ziemassvētku priekšvakarā mūžības ceļos devies mūsu kolēģis, viens no pirmajiem atjaunotās Rīgas Latviešu biedrības biedriem, RLB domes loceklis Mārtiņš Jauģietis. 
Teicams flautists, pieredzējis orķestru mūziķis un pedagogs, aktīvs muzikāli sabiedrisks darbinieks, kas visu savu profesionālo dzīvi veltījis mūzikas mākslai. 
Muzicējot, krustām, šķērsām izbraukāta Latvija, viņš piedalījies nozīmīgu operu un baletu, citu lielformas un kamermūzikas darbu iestudējumos. Mārtiņa audzēkņi guvuši panākumus valsts un starptautiskajos konkursos. Viņa vadībā jaunieši sacentās mūzikas skolu koncertciklā - konkursā "Talants Latvijai", arī citos republikas mēroga pūšaminstrumentu specialitātes konkursos. 
Mārtiņš aktīvi piedalījās biedrības atjaunošanā, viņš vairākkārt ticis ievēlēts RLB domē, aktīvi iesaistījās Mūzikas un  Kārtības komisijās, kopā ar domubiedriem cīnījās Zolītes kluba rīkotajos turnīros. 
Esam zaudējuši godīgu, biedrībai uzticīgu kolēģi, klusu, mērķtiecīgu un darbīgu cilvēku. 
Izsakām dziļu līdzjūtību Mārtiņa ģimenei un tuviniekiem. 

No Mārtiņa Jauģieša atvadīsimies 29. decembrī plkst. 13.00 Matīsa kapos Rīgā. 


Patiesā cieņā, 
Rīgas Latviešu biedrība       Atpakaļ