51146

Lielā Gavēņa laika programma Rīgas Latviešu biedrībā
22.03.2015


                        LIELĀ  GAVĒŅA LAIKA PROGRAMMA RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ  

Lielā Gavēņa laiks kristīgajā pasaulē saistās ar pestītāja ciešanām un nāvi pie krusta, liekot cilvēkiem aizdomāties par ticību un nodevību, grēku un nožēlu, ciešanām un uzupurēšanos, līdzjūtību un piedošanu. Šī dramatisma caurstrāvotā bībeles tēma ir sevišķi spēcīgi iemiesojusies sakrālajā mūzikā, iedvesmojot ievērojamākos komponistus radīt iespaidīgākos un emocionāli piesātinātākos skaņdarbus (pasijas, Stabat Mater u.c.) pasaules mūzikas vēsturē. 
Īpašas šī žanra pērles ir pareizticīgās baznīcas mūku un ģeniālo krievu komponistu radītie Lielā Gavēņa laika dziedājumi vīru korim.
Latvijas Pareizticīgās baznīcas vīru koris "Logos" virspriestera Joana Šēnroka vadībā aicina izbaudīt šīs mūzikas noskaņas Rīgas 
Latviešu biedrības Lielajā zālē š.g. 22. martā plkst. 18.00.

Biļetes "Biļešu Paradīzes" kasēs
      Atpakaļ