35025

«Latviešu bērnu valoda 21. gadsimtā» - Daces Markus priekšlasījums
06.05.2013


Latviešu valodas attīstības kopa 2013. gada 6. maijā plkst. 18:00. piedāvāDr. habil. philolol.Daces Markus stāstījumu «Latviešu bērnu valoda 21. gadsimtā». Pēc lekcijas kā arvien notiks diskusija. Norises vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa ielā 13 (otrā stāva 301. telpā), ieeja brīva.

Dace Markus ir Rīgas Paidagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektore kopš 2007. gada. Viņas interešu lokā ir arī baltu valodu fōnētika, dialekti, valodas kultūra un skolotāju izglītošana. Daudzu publikāciju autore - vairāk nekā 100 zinātnisku, 14 paidagoģisku un vairāk nekā 30 cita rakstura publikāciju.

Pirms dažiem gadiem latviešu valodas attīstības kopas (LVAK) sanāksmē savos vērojumos par bērnu valodu jau dalījās filologs Egīls Skudra. LVAK priekšlasījumi notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā, izņemot jūliju un augustu. Bieži referē filoloģijas doktori, kultūras un izglītības darbinieki, literāti. Kopš LVAK dibināšanas 2001. gadā rakstītās un runātās valodas jautājumi, latviešu valodnieku dzīvesgaitas, vārdnīcas, jaunvārdi, svešvārdi un daudzas citas temas ir apspriestas itin dažādos kontekstos un dažādu interesantu lektoru skatījumā. Tādējādi līdz ar ikgadējo gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptauju RLB latviešu valodas attīstības kopa gan piedalās lingvistiskajos procesos kā vērotāja, gan arī veicina valodas kvalitātes uzlabošanos un valodnieku atziņu izplatīšanos tautā.

 

Nāciet, klausieties un diskutējiet arī jūs!

 

Vairāk par kopu - http://LVAK.wordpress.com
      Atpakaļ