31569

Labdarības ballē saziedoti līdzekļi, lai izgaismotu freskas Rīgas Latviešu biedrības nama fasādē
17.11.2012


Labdarības ballē saziedoti līdzekļi, lai izgaismotu freskas Rīgas Latviešu biedrības nama fasādē

Rīgas Latviešu biedrībā 2012. gada 17. novembrī noritēja krāšņa Latvijas un starptautisko labdarības klubu balle „Satikšanās”, kura bija veltīta gan valsts svētkiem, gan arī ziedojumu vākšanai Jaņa Rozentāla veidoto panno izgaismošanai uz biedrības nama fasādes.

Jaņa Rozentāla freskas biedrības nama fasādē ir unikāla kultūras vērtība, taču rīdzinieki, pilsētas viesi un tūristi ikdienā lielākoties to nepamana. 1909. gadā veidotajā freskā atainoti simboli, kas norāda uz skaistumu un gudrību, kā arī uz nozīmīgajām zemkopības, rūpniecības, zinātnes un mākslas nozarēm. Tādēļ svētku priekšvakara balles ziedojumus no labdarības organizācijām un pārējiem viesiem bija nolemts veltīt, lai izcilā latviešu gleznotāja Jaņa Rozentāla freskas tiktu īpaši akcentētas un izgaismotas tumšajā laikā. Labdarības ballē šim mērķim tika saziedoti 7881,30 lati.

Rīgas Latviešu biedrības namu fasādes vainagojumā rotā vēsturiskā, unikālā, krāsaina cementa un akmens mozaīkas tehnikā veidotie gleznieciskie panno, kuru autors ir latviešu glezniecības dižmeistars Janis Rozentāls (1866 – 1916) . Panno ir valsts nozīmes mākslas piemineklis (aizsardzības numurs valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrā Nr. 7289.). 
 
Unikālajā J.Rozentāla mākslas darbā  ietvertas dziļi simboliskas idejas. Centrālajā kompozīcijā attēloti alegoriski tēli no senu laiku teiksmu pasaules - Pērkons, Potrimps un Pīkols. Tie simbolizē spēku. Savukārt kultūras mērķus - skaistumu un gudrību simbolizē panno "Saules sveiciens" uz kreisās un "Pie avota" uz labās puses rizalītiem. Rizalītu sānos attēloti līdzekļi šo mērķu sasniegšanai - tās ir kompozīcijas "Māksla", "Zinātne", "Zemkopība" un "Rūpniecība" .

Rīgas Latviešu biedrība plāno fresku izgaismošanas projektu realizēt līdz 2013. gada pavasarim.

Rīgas Latviešu biedrība sirsnīgi pateicas labdarības klubiem, balles rīcības komitejai un visiem atbalstītājiem par atsaucību un ieguldījumu  Jaņa  Rozentāla fresku izgaismošanas un popularizēšanas iecerē.

 

 

 Latvijas labdarības klubu balle