35843

Gunas Oškalnas - Vējiņas fotoizstāde "Vijai Vētrai - 90"
08.06.2013


Rīgas Latviešu biedrība
aicina apmeklēt
no 8. jūnija līdz 28. jūnijam

Gunas Oškalnas - Vējiņas
fotoizstāde
"Vijai Vētrai - 90"


Rīgā Latviešu biedrībā,
1.stāvā vestibilā    Par izstādi stāsta autore: „Es - Guna Oškalna - Vējiņa -  fotografēju V.Vētru nu jau vairāk kā 10 gadus un varu teikt, ka DEJA un FOTO ir ļoti līdzīgi. Tā ir MĪLESTĪBA - pilnīga sevis atdeve darbam!!! Un tāpēc mēs abas - ar savu MĪLESTĪBU esam satikušās!!! Un mans foto darbs NEKAD nebeigsies, tāpat kā V.Vētra dejos tā arī es fotografēšu, kamēr es dzīvošu, bet darbi vēl pēc mums!”
 
      Atpakaļ