43202

Grāmata "Nikolajs Skuja"
10.03.2014


 “Cilvēka tikumības pamatā ir drosme, taisnība un mērenība.” (Platons)
Ir svarīgi ievērot mērenību un būt patiesam, pareizi domāt, nemelot pat sīkumos. Tam bieži vien ir nepieciešama drosme. (Nikolajs Skuja)


Grāmata "Nikolajs Skuja"
Burtnīcā "No Skuju dzimtas arhīva"


Grāmata būs kā satikšanās ar ārstu Nikolaju Skuju – pazīstamo un arī nezināmo. Tajā ir atmiņu stāsti par Nikolaju Skuju un Nikolaja Skujas paša stāsts par savu dzīvi grāmatas pielikumā – burtnīcā No Skuju dzimtas arhīva. Latvijas vēstures līkloči viena cilvēka dzīvē, viena cilvēka spēks un gudrība veidot savu likteni.


Savā 99 gadus garajā ārsta mūžā gastroenterologs profesors Nikolajs Skuja daudz paspēja izdarīt. 2012. gada rudenī viņš aizgāja no mums, atstādams spilgtas atmiņas par sevi palicēju sirdīs un prātos, publikācijas daudzos preses izdevumos, medicīnas grāmatas un bagātu savas dzīves materiālu gan fotogrāfijās, gan savos pierakstos un dienasgrāmatās, kurās līdz šim varēja ielūkoties vien ģimene. Grāmatu Nikolajs Skuja veido četras daļas. I daļa — Nikolaja Skujas biogrāfija, II daļa — ģimenes, kolēģu, draugu, korporācijas Talavija filistru atmiņu stāsti, III daļa — publicēto interviju ar Nikolaju Skuju un rakstu fragmenti, IV daļa — viņa paša runas un raksti.


Burtnīcu No Skuju dzimtas arhīva veido vēstules, skolas darbi, piezīmes par literatūru, par dzīvi, par filozofiju, arhīva materiāli. Tā ir Latvijas simt gadu vēsture, viena cilvēka liktenī ierakstīta. Unikāla ir iespēja lasīt Nikolaja Skujas kā ārsta un karagūstekņa rakstīto dienasgrāmatu Staļina nometnē 1945. un 1946. gadā. Vēstules pirmajai sievai dzejniecei Veltai Tomai, kuras rakstītas gan kara laikā, gan jau pēc 1960. gada, ļauj iepazīt Nikolaja Skujas romantisko dvēseli.
Visu savu dzīvi Nikolajs Skuja ir bijis noderīgs, jo gribējis tāds būt.


Papildus informācija: Kamena Kaidaka, e-pasts kamenak@hotmail.com,  +371 29121922
      Atpakaļ