86319

Dievs, Tava zeme deg!
14.06.2018


Dievs, Tava zeme deg!

Atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, Rīgas Latviešu biedrība 2018. gada 14. jūnijā plkst. 19.00 biedrības Zelta zālē rīdziniekiem un Rīgas viesiem piedāvā komponistes Lūcijas Garūtas un dzejnieka Andreja Eglīša kantāti Dievs, Tava zeme deg! Koncertā piedalās kamerkoris Fortius (dirģente profesore Māra Marnauza), Mihails Čuļpajevs (tenors), Nauris Indzeris (baritons), profesors Ventis Zilberts (klavieres), docents Roberts Hansons (ērģeles), esejas – ievadvārdu  autors - Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētājs, muzikologs, Mag. mus. Arvīds Bomiks. 

      Šī kantāte ir latvju dvēseles sāpju lūgsna. Tā ar mūzikas un dzejas tēliem, spītējot dažādām pretvarām un tajā pašā laikā, izejot cauri gadu desmitiem, vieno un saliedē cilvēkus. Šī kantāte ir kļuvusi par vienu no latviešu nācijas mūzikas kultūras simboliem, svētu un neaizskaramu. Tā tiek atskaņota Latvijas vēstures atceres, piemiņas vissvarīgākajos brīžos. Atgādinot par Latvijas vēstures liecībām visām paaudzēm, tā allaž ir bijusi ikdienas dzīves spēka, ticības un cerības nesēja arī šodien. Ne velti šīs kantātes atskaņojums Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Rīgas Latviešu biedrībā jau kļuvis par tradīciju, kas pulcē kuplu klausītāju pulku. Mēs pieminam traģiskos likteņus, ar domām cerīgi tiecoties nākotnē – humānā un taisnīgā. Joprojām Andreja Eglīša kaismīgie vārdi mudina cilvēkus domāt par Latvijas šodienu un nākotni, joprojām aktuāli skan dzejnieka vārdi – vēl miera nav Tēvzemei. Un tāpat, kā citos valstij atbildīgos brīžos, mēs domās lūgsim par tautas nākotni: - Pasniedz mums ticības vairogu spožu pār nīcības lejām.

VISI LAIPNI AICINĀTI, IEEJA BRĪVA

Atbalsta

Rīgas Dome,

Latvijas Nacionālo karavīru biedrība, Latvijas Okupācijas muzejs,

Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 Klasika, Latvijas Mūzikas informācijas centrs, www.music.lv, www.apollo.lv, www.tvnet.lv, laikraksti Diena, Neatkarīgā, Latvijas Avīze, Laiks, Brīvā Latvija

      Atpakaļ