78610

Dagmāras Beitneres publiskā lekcija SAPRAST UN PIEDERĒT. KAM?
25.05.2017


Dagmāras Beitneres publiskā lekcija SAPRAST UN PIEDERĒT. KAM?
 
Grāmatu apgāds “Madris" un RLB Zinību komisija š.g. 25. maijā Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē plkst. 17.30  ielūdz visus interesentus noklausīties socioloģijas doktores Dagmāras Beitneres publisko lekciju SAPRAST UN PIEDERĒT. KAM? un grāmatas SAPRAST UN PIEDERĒT. Dažas refleksijas par pašizpratni un stāstu vēstījumiem atvēršanas svētkus.

Lekcijas pamatā šodienas aktuālie jautājumi – kā uzturēt komunikāciju sabiedrībā ārpus virtuālās vides, cik svarīga ir sabiedrības pašrefleksija un kritiskā domāšana.

Grāmatā ir apkopoti vairāku gadu garumā veidoti raksti par dažādām tēmām – nacionālo, lokālo identitāti un pašapziņu. Cilvēka identitāti veido ne tikai ģimenes un dzimtas pieredze, tai svarīgi arī lielie vēstures stāsti. Arī ikgadējie atmiņu “kari”. Latvija nav vienīga valsts, kurā līdzās viena otrai dzīvo karojošas atmiņas, tas rāda, ka pētniecība un zinātne ir ideju, viedokļu un atziņu konfrontāciju lauks. Grāmatā iekļauti pētījumi, kuri līdz šim nav publicēti latviešu valodā.  Grāmatas iznākšanu atbalsta VKKF. 

Darbosies grāmatu galds.

Ieeja ar biļetēm un ielūgumiem. Biļetes cena EUR 3.00. 
      Atpakaļ