42304

„Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” - jauns Rīgas Latviešu biedrības projekts
11.12.2013


„Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” - jauns Rīgas Latviešu biedrības projekts


2013. gada 11.decembrī plkst. 18.00 Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē notiks jauna projekta uzsākšanas sarīkojums. Rīgas Latviešu biedrība no 2013. gada 1. decembra līdz 2014. gada 30. novembrim realizēs projektu, kuram dots nosaukums „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm”. Projekta nosaukums nav izvēlēts nejauši, tas simboliski sasaucas ar galveno projekta mērķi - veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā visās dzīves jomās, mazinot sociālo nevienlīdzību, nodrošinot dzimumu līdztiesības izpratni un sociālo iekļaušanos sabiedrībā kopumā.


Uzsākšanas sarīkojumā projekta vadītāja Lauma Celma iepazīstinās ar plānotajām iecerēm, aktivitātēm, iespējām iesaistīties tajās, sadarbības partneriem un gaidāmajiem rezultātiem. Klātesošie plašāk uzzinās par plānotajiem pieredzes apmaiņas pasākumiem, radošo darbu konkursu  „Es un mana dzimtene”, nodarbību ciklu bērniem „Atver pasauli iespējām un prasmēm”, semināriem par bērnu un jauniešu tiesībām, diskusijām  par dzimumu līdztiesības tēmām, minifestivālu „Populārs kopā ar draugu!” un kampaņu „Elpo ZAĻI!”.


Projektu  „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” Rīgas Latviešu biedrība īsteno sadarbībā ar partneriem - radošo apvienību jauniešiem „TREPES”, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un Latviešu biedrību Norvēģijā.


Visi interesanti laipni aicināti!




      Atpakaļ