72496


30.09.2016


Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijā notiks
Somugru tautu svētki
 
      Somugru tautu svētki 2016 ieskaņa notiks š.g. 30. septembrī, Cēsu Vēstures un mākslas muzejā un Rīgas Igauņu pamatskolā, noslēguma diena - 2.oktobrī, Ventspils Ordeņa pilī, bet svētku galvenās norises ar plašu daudzveidīgu programmu notiks Rīgas Latviešu biedrībā, sestdien, 1. oktobrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00.
      RLB paredzēta svētku svinīga atklāšana ar goda viesu un somugru tautu valstu (Igaunija, Somija, Ungārija) vēstnieku piedalīšanos.  Starptautisko konferenci Somugru tautu mītiskais un maģiskais mantojums vadīs Dr.habil.philol. Janīna Kursīte – Pakule, tajā piedalīsies lektori no Igaunijas, Somijas, Ungārijas un Latvijas. Sarīkojumā būs skatāma amatniecības izstāde un lībiešu izcelsmes mākslinieces Baibas Dambergas gleznu izstāde, kā arī kino filmu programma par Somugru tautu kultūru. Apmeklētāji varēs līdzdarboties interaktīvās norisēs: piedalīties lībiešu valodas apguvē, strādāt amatniecības radošajās darbnīcās, dziedāt un dejot līdzi tautas muzikantiem somugru tautu mūzikas un deju sarīkojumā.
      Par daudzveidīgo svētku programmu īpaši gādās galvenie sadarbības partneri no Igaunijas – B/O Fenno - Ugria, piedāvājot Igaunijas mazākumtautību somugru amatnieku, folkloras kopu un tradicionālās kultūras speciālistu sniegumu rīdziniekiem un viesiem, bet par vieslektoru dalību no Ungārijas un Somijas gādās šo valstu vēstniecības.

      Rīko: Rīgas Latviešu biedrībā sadarbībā ar B/O Fenno – Ugria (Tallina) un Līvõd Īt /Līvu (Lībiešu) savienību, somugru tautu – Igaunijas, Ungārijas un Somijas vēstniecībām Latvijā.

Atbalsta: Rīgas dome, SIA Metsa Forest Latvia

Rīgas Latviešu biedrības 
Folkloras komisijas vadītāja
Margita Poriete
Tālrunis 29528421
      Atpakaļ