35260

Projekts „INTEGRĀCIJAS ABC” Informācijas dienas Ventspilī 16.-17. maijā
10.05.2013


16. maijā

13.00 Meistarklase „Motivācija, komunikācija un integrācija”, vada Gunta Kelle, labas gribas vēstniece, organizāciju apvienības IMKA Latvija priekšsēdētāja un Linda Ūzuliņa, brīvprātīgā darba labas gribas vēstniece
Ventspils Pārventas Bibliotēkā, Tārgales ielā 4

14.30 Meistarklase „Latvija un es”, vada Eiropas Jauniešu kora direktore, Latvijas Bērnu foruma valdes priekšsēdētāja
Ventspils Pārventas Bibliotēkā, Tārgales ielā 4

14:30 Meistarklase „Rotaļa, deja, saskarsme”, vada Ernests Spīčs, dejas meistars, Lielās folkloras gada balvas laureāts,
Ventspils 3. vidusskolā Tārgales ielā 5

17. maijā

12:00 Rīgas Latviešu biedrības Sprīdīša skolas nodarbība
Ventspils 3. vidusskolā Tārgales ielā 5

13.00 – 16.00 Informatīvais stends un jurista konsultācijas
Ventspils Galvenajā bibliotēkā, Akmeņu ielā 2

13.30 Apaļā galda diskusija „Integrācija un IT, mūsdienu sabiedrība attīstībā”
Ventspils digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3

Darba kārtība
12.30 Reģistrācija
13.00 Kafija/tēja un dalībnieku savstarpējā iepazīšanās

13.30 Atklāšana un pieredzes nodošana (Romu ansamblis, VMV solists, 3. vidusskolas ansamblis), Ventspils pilsētas domes pārstāvis par IT nozīmi integrācijā Ventspilī)

Moderatore: Inete Ielīte, Latvijas Bērnu forums
Prezentācijas:
Latvijas Platforma starpkultūru dialoga veidošanai – Lauma Celma, Rīgas Latviešu biedrība
Romu pieredze integrācijā vietējā sabiedrībā  - ansambļa vadītāja Ludmila Milovanova
IMKA Latvija pieredze darbā ar jauniešiem – Linda Ūzuliņa, labas gribas vēstniece

14.00 Pieredzes apmaiņa un risinājumi. Diskusija ar „Open Space” metode
Darba grupas un vadītāji:
1) „NVO loma sabiedrības integrācijā”, vada Gunta  Kelle, IMKA Latvija
2) Inete Ielīte, Latvijas Bērnu forums
3) Lauma Celma, Rīgas Latviešu biedrība


15.15 Darba grupu prezentācijas un priekšlikumi
15.50 Noslēgums

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.
75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.
      Atpakaļ