No Rīgas Latviešu biedrības izslēgta Ieva Nikoleta Dāboliņa, Ingmāra Čaklā biedra tiesības apturētas
07.12.2011


INFORMĀCIJA MEDIJIEM                                                             

2011. gada 7.decembrī

No Rīgas Latviešu biedrības izslēgta Ieva Nikoleta Dāboliņa, Ingmāra Čaklā biedra tiesības apturētas

Rīgas Latviešu biedrības Dome 2011. gada 7. decembra sēdē nolēma, pamatojoties uz Rīgas Latviešu biedrības Statūtu punkta 4.9. apakšpunktu 4.9.3., kas paredz Rīgas Latviešu biedrības biedra izslēgšanu no Rīgas Latviešu biedrības, ja biedrs ar savu rīcību kaitē Biedrības godam vai kavē statūtos paredzēto mērķu īstenošanu:

1.   Izslēgt Ievu Nikoletu Dāboliņu no Rīgas Latviešu biedrības. Noteikt, ka šis Rīgas Latviešu biedrības Domes lēmums stājas spēkā nekavējoties, ar tā pieņemšanas brīdi.

2. Izvērtēt iespēju vērsties tiesā ar prasību pret Ievu Nikoletu Dāboliņu par neslavas celšanu Rīgas Latviešu biedrībai un Rīgas Latviešu biedrības darbinieku un biedru goda un cieņas aizskaršanu ārzemju latviešu presē un interneta vietnēs, kā arī prasību atsaukt nepatiesās ziņas un atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu.

3. Publiskot medijos Rīgas Latviešu biedrības Domes lēmumus jautājumos par Ievas Nikoletas Dāboliņas izslēgšanu no Rīgas Latviešu biedrības un iespēju vērsties tiesā pret Ievu Nikoletu Dāboliņu. 

Tāpat arī Rīgas Latviešu biedrības Dome nolēma uz 6 (sešiem) mēnešiem apturēt bijušā Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja, Saeimas deputāta  Ingmāra Čaklā biedra tiesības.

___________________________

Plašāka informācija:           

Rīgas Latviešu biedrības Statūtu un ētikas komisijas priekšsēdētāja

Mirdza Stirna           

Mob. Tel. 29520911

 

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Smagars

Mob.tel. 29247721                           


 
      Atpakaļ