Zviedrijas Latviešu apvienības Stokholmas nodaļaZviedrijas Latviešu apvienības (ZLA) Stokholmas nodaļa apvieno Stokholmā un Melnāra ielejā dzīvojošos latviešus.
ZLA Stokholmas nodaļas mērķi ir apvienot visu paaudžu Viduszviedrijā dzīvojošos latviešus, pulcēt viņus kopīgos sarīkojumos, dodot iespēju uzturēt interesi par latviešu kultūras un sabiedrības norisēm. ZLA Stokholmas nodaļa atbalsta visus, kas vēlas darboties un attīstīt latviešu kopienas dzīvi Viduszviedrijā, kā arī izplata svarīgāko informāciju par aktualitātēm Viduszviedrijas latviešu kopienas dzīvē gan ZLA mājas lapā, gan citos medijos.

Biedrība saviem pasākumiem un sniegtajam atbalstam izmanto finansējumu no biedru naudām, Zviedrijas valsts pabalstiem un brīvprātīgiem ziedojumiem.ZLA Stokholmas nodaļu vada valde 7 cilvēku sastāvā. 2015. gadā ZLA Stokholmas nodaļas valdes priekšsēdētāja ir Sarmīte Būmane.

 Kontakti:
ZLA Stokholmas nodaļas valdes priekšsēdētāja Sarmīte Būmane
E-pasts: sarmitebumane@yahoo.com

Mājas lapa:

http://www.zla.se/zla-nodalas/stokholmas-nodala
 
      Atpakaļ