Viļņas Latviešu biedrībaDzimtene katram viena !

Viļņas Latviešu biedrība dibināta 1995. gada 13. oktobrī. Viļņas Latviešu biedrības biedri ir Lietuvā dzīvojošie Latvijas Republikas pilsoņi un latvieši, no kuriem daļa ir dzimuši Lietuvā, citi atceļojuši darba dēļ vai ieprecoties.

Viļņas Latviešu biedrība pulcina Lietuvā dzīvojošos latviešus uz kopīgiem pasākumiem, veicinot latvisko pašapziņu, saglabājot latviešu tradīcijas un mentalitāti, īpaši iesaistot bērnus un jauniešus. Biedrība sadarbojas ar Latviešu biedrībām Lietuvā un pasaulē.

Biedrībā darbojas ap 100  īstenie biedri.

Viļņas Latviešu biedrības priekšsēdētāja ir Gunta Rone. Vēsture

Viļņas latviešus pirmo reizi kopā saaicināja latviešu studenti, kuri Lietuvā studēja ģeoloģiju. Pamazām izveidojās sadarbībā ieinteresētu cilvēku grupa, un 1989. gada oktobrī students Inesis Ķišķis nodibināja Viļņas Latviešu klubu.

Kad Baltijas valstis uzsāka aktīvu cīņu pret PSRS okupācijas režīmu, Viļņas Latviešu kluba biedri ar Latvijas sarkanbaltsarkano karogu aktīvi piedalījās Lietuvas politiskā organizācijas "Sajūdis" organizētajos mītiņos.

1990. gada rudenī kluba vadību pārņēma Rūta Ķišķe, bet 1995. gada rudenī Viļņas Latviešu klubu sāka vadīt Gunta Rone. 1995. gada 13. oktobrī Viļņas Latviešu klubu pārreģistrēja kā Viļņas Latviešu biedrību, kuras mītne ir Viļņā, Raugiklas ielā 25.

  Aktivitātes

Viļņas Latviešu biedrības biedri tiekas ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Lielāki pasākumi tiek organizēti latviešu nacionālo svētku un nozīmīgāko gadskārtu reizēs. Svētkos biedrībā ciemojas viesi no Latvijas – gan mākslinieki, gan valstsvīri, gan tautas mākslas kolektīvi.

Biedrības sarīkojumi tiek ierakstīti īpašā dienasgrāmatā un no 1989. gada tiek veidota Viļņas Latviešu biedrības hronika. Viļņas Latviešu biedrības dienasgrāmatā parakstās visi sarīkojuma dalībnieki. Savus vēlējumus šajā grāmatā atstājuši arī Latvijas Valsts prezidenti, kas viesojušies pie Viļņas latviešiem. Viļņas Latviešu biedrības pasākumi tiek iemūžināti arī videomateriālos.

1999. gadā Viļņas Mickeviča bibliotēkā kopā ar bibliotēkas vadību VLB organizēja Latviešu grāmatu nodaļu, kuras krājumi tiek regulāri papildināti. Grāmatas latviešu valodā pieejamas viesim interesentiem - gan studentiem, gan Viļņas latviešiem, gan citu tautu pārstāvjiem, kuri vēlas lasīt grāmatas latviešu valodā.

No 1994. gada līdz 1998. gadam pie VLB darbojās etnogrāfiskais ansamblis, kuru vadīja Viola Jasmane.

No 1995. gada biedrības paspārnē darbojas latviešu bērnu klubs, kura mērķis ir veicināt latviešu valodas zināšanu apguvi. Notiek apmācības ar dziesmu, rotaļu un dzejas palīdzību. Dažāda vecuma bērni kluba nodarbībās gatavo koncertprogrammas, ar kurām iepriecina biedrības svētku pasākumos, uzstājas dažādos Lietuvas skolu organizētos pasākumos.

Lietuvā aktīvi darbojas Lietuvas Mazākumtautību un migrācijas departaments, kurš iespēju robežās visus šos gadus materiāli atbalsta biedrības darbību, finansējot dažādas latviešu biedrību programmas, tādējādi palīdzot īstenot kultūras, izglītības un svētku pasākumus.

2002. gadā Lietuvas Latviešu biedrības nodibināja un reģistrēja Lietuvas Latviešu biedrību koordinācijas padomi. Par tās priekšsēdētāju ievēlēja Viļņas Latviešu biedrības priekšsēdētāju Guntu Roni. Padome aktīvi darbojas, lai kopīgā darbā apvienotu Lietuvā dzīvojošos latviešus.

2014. gada 27. septembrī Viļņas Latviešu biedrība atzīmēja savu 25 gadu jubileju. Jubilejas sarīkojumā viesus sveica Ārlietu ministrijas Īpašo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Kārlis Elferts. P. Elferts Viļņas Latviešu biedrības vadītājai Guntai Ronei pasniedza Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas stiprināšanā. Latvijas vēstnieks Lietuvā Dr.  Mārtiņš Virsis Viļņas Latviešu biedrībai dāvināja Viesu grāmatu un pateicās par biedrības aktīvo darbību latviešu kopā pulcēšanā un latviešu tradīciju kopšanā. Jubilejas koncertā  piedalījās viesi no Latvijas-  Nīcas Kultūras nama deju kolektīvs, Tukuma Kultūras nama folkloras ansamblis „Avots”, Aknīstes Mūzikas skolas audzēkņi un soliste Baiba Skurstene. Viesiem bija iespēja apskatīt Viļņas Latviešu biedrības veidoto foto izstādi par biedrības aktivitātēm 25 gadu garumā.

  Kontakti

Biedrības adrese
Viļņas Latviešu biedrība, Raugyklos gatvė 25, Vilnius 01138, Lithuania
E – pasts:  tbn@takas.lt

Viļņas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Rone
Tel. 370 52456518; 370 68489993
E-pasts: ronegunta@gmail.com

Mājas lapa
http://vilnaslatviesubiedriba.wordpress.com/

Ielādēju... 
      Atpakaļ