60875

Stokholmas Latviešu skolaStokholmas Latviešu skola (SLS) ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir mācīt Zviedrijā dzīvojošiem bērniem latviešu valodu, kā arī dot viņiem zināšanas par Latviju, latviešu tautu un kultūru. Skolas darbība izpaužas gan regulārās apmācībās, gan arī citu aktivitāšu rīkošanā.
Stokholmas Latviešu skola ir viena no senākajām latviešu nedēļas nogales skolām ārpus Latvijas. Skola kā vecāku kooperatīvs ir pastāvējusi un aktīvi darbojusies kopš 1953. gada. Skola darbības pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība skolas darbībā. Stokhomas latviešu skolas mājvieta jau gadu desmitiem bijusi zviedru skolas Storkyrkoskolan telpās Stokholmas vecpilsētā.
Skola tiek finansēta ar skolas maksu par katru bērnu un saņem atbalstu no Zviedrijas Latviešu Apvienības. Pēdējos gados ar Eiropas Latviešu Apvienības (ELA) starpniecību ir bijusi iespēja pieteikties un saņemt finansiālu atbalstu skolas darbībai arī no Latvijas.Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas Latviešu apvienības (ZLA) nodaļa. Skolas darbību vada valde, kas sastāv vismaz no četriem locekļiem. Valdes locekļi paši sadala amatus, no sava vidus izraugot priekšsēdi, kasieri un sekretāru. Par skolas ikdienas darbību atbild skolas pārzinis, kurš arī ir valdes loceklis.
2015. gadā Stokholmas Latviešu skolas valde strādā 8 cilvēku sastāvā. Valdes priekšsēdētāja ir Aira Miķelsone. Stokholmas Latviešu skolas pārzine ir Ieva Reine.

 Aktivitātes

Stokholmas Latviešu skolu apmeklē bērni no pirmsskolas līdz 8. klasei. Stokholmas Latviešu skolas paspārnē darbojas arī bērnudārzs.
Skolā patlaban mācās vairāk nekā 90 bērni vecumā no 2 līdz 14 gadiem. Skolas mācības notiek sestdienās. Skola pulcē bērnus, lai izkoptu viņos latvisko identitāti, mācītu un nostiprinātu latviešu valodu, latviešu literatūru, Latvijas ģeogrāfiju un vēsturi, latviešu tradīcijas. Mācības skolā nodrošina latviski runājošu vidi, tiek iegūtas un stiprinātas draudzības saites latviešu bērnu un jauniešu vidū.

Mācību gada laikā tiek rīkoti vairāki tradicionāli sarīkojumi – Mārtiņi, Latvijas Proklamēšanas dienas svinības 18.novembrī, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Ģimenes diena un skolas gada noslēgums. Sarīkojumus organizē bērnu vecāki. Nozīmīga skolas tradīcija ir katram skolas absolventam pēc pabeigtām astoņām klasēm, līdz ar skolas absolvēšanas apliecību dāvāt īpašu velti - sudraba Nameja gredzenu.
Mācību gada laikā tradicionāli tiek rīkoti arī vairāki ārpusskolas pasākumi – izzinošas un mācību ekskursijas, sporta pasākumu kopīga apmeklēšana un brīvdabas pikniki, veicinot iespēju kopā ar ģimenēm un draugiem saturīgi pavadīt laiku un nostiprināt latviešu valodas zināšanas savstarpējās sarunās. Viena no Stokholmas latviešu skolas tradīcijām ir aicināt ciemos mēneša viesi – kultūras vai izglītības darbinieku no Latvijas, skolas bijušos audzēkņus un skolotājus, vecākus.

  Kontakti

Skolas adrese: Storkyrkoskolan, Svartmangatan 20/22 , Stockholm,  S-111 29

Stokholmas Latviešu skolas pārzine Ieva Reine
E-pasts: ievareine@hotmail.com

Tālrunis:  46 07 0177 2458

Mājas lapa:

http://www.stokholmaslatviesuskola.se

http://www.facebook.com/pages/Stokholmas-Latvie%C5%A1u-skola/222113277801009
 
      Atpakaļ