60875

Stokholmas Latviešu skolaStokholmas Latviešu Skola bērnu skaita ziņā šobrīd ir lielākā latviešu diasporas skola pasaulē, kuras mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī, pats svarīgākais, iegūt jaunus, latviski runājošus draugus.

 

Skola ir bezpeļņas organizācija un skolas pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī, ja nepieciešams, veic skolotāju pienākumus. Bez vecāku aktīvas iesaistes, latviešu skola pastāvēt nevar.


Kopš 1953. gada skola darbojas kā vecāku kooperatīvs. Sākotnēji skola atradās Stokholmas vecpilsētā, Storkyrkoskolan telpās, bet kopš 2016.gada skola savu mājvietu radusi Vittra Sollentuna skolas telpās Sollentuna, kur katrai klasei, sākot ar Mazuļiem un beidzot ar 8.klasi ir sava telpa, kurā tiek pavadītas mācību stundas. Skolā tiekamies sestdienās no pulksten 10.15 līdz 14.00. 


Skola šodien...

Mēs esam lepni, ka mūsu skolā nāk ģimenes, kuras šo skolu apmeklē jau trešajā paaudzē un ceram, ka šī pēctecība turpināsies arī nākotnē.  2019./2020.m.g. skolā mācās aptuveni 100 bērni, vecumā līdz 14 gadiem un strādā 17 skolotāji. 

Mazākie bērni kopā ar mammām un tētiem darbojas Mazuļu grupā, rotaļu veidā iepazīstot pasauli. Divgadīgo līdz piecgadīgo pirmsskolas grupiņās, mēs ejam rotaļās, dziedam, mācamies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam. 

Sākot no 1. līdz 8.klasei, skolēni nodarbībās apgūst zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, latviešu literatūru un kultūru. 

Pats galvenais – mēs runājam latviski un bērni satiek citus bērnus, kuriem bieži vien latviešu valoda nav vienīgā valoda, kas jāiemācas. Iet rotaļās ir jautrāk ar vienaudžiem, nevis tikai mājas ģimenes lokā.  Lielākā daļa bērnu nāk no ģimenēm, kurās runā vismaz divās valodās – bet skolā runājam tikai latviski! 

Jau pāris gadus arī pieaugušajiem ir iespēja apgūt latviešu valodu un uz doto brīdi šo iespēju izmanto 7 pieaugušie.

Mācību gada laikā tradicionāli atzīmējam vairākus, latviešu sirdīm tuvus svētkus – Mārtiņdienu, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas, kā arī visi kopā pulcējamies skolas gada noslēgumā. 8.klasi skolēni beidz ar izlaidumu, dāvanā saņemot tik leģendāro latviešu rotu – Nameja gredzenu, pēc kura latvieši un Latvijas draugi atpazīst viens otru visā plašajā pasaulē.


Par skolas praktisko darbību atbild skolas biedru kopsapulcē ievēlēta valde. 2020.gadā Stokholmas latviešu skolas valde strādā 8 cilvēku sastāvā. Valdes priekšsēdētāja ir Undīne Uzulēna. Skolas pārzine un skolas pārstāve Zviedrijas Latviešu Apvienībā ir Agnese Blaubārde.


Skolas adrese: Sollentunavägen 189, 191 35 Sollentuna

E-pasts: stokholmas.latviesu.skola@gmail.com

 
      Atpakaļ