Piebalgas Latviešu biedrībaPiebalgas Latviešu biedrība dibināta 2010. gada 16. oktobrī. Biedrības mērķis ir latviskās vides un latviskās identitātes saglabāšana un attīstība.Piebalgas Latviešu biedrību vada valde 5 cilvēku sastāvā. Piebalgas Latviešu biedrības vadītājs ir Jānis Mājenieks.

Piebalgas Latviešu biedrība aktīvi darbojas galvenokārt sabiedriski politisku pasākumu un nacionāli patriotisku pasākumu veidošanā. Biedrība rīko ikgadēju  „Piebalgas forumu”, apzina, kopj un labiekārto latviešu nacionālo partizānu un latviešu leģionāru kauju un apbedījuma vietas, piedalās nacionāli patriotiskos un politiski represēto pasākumos, strādā ar jaunatni. Biedrība aktīvi iesaistās arī novada kultūras un labdarības dzīvē.


 Kontakti
Adrese
Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Tālr.: 29169626
E-pasts: slegujanis@inbox.lv
 
      Atpakaļ