Nīderlandes – Latvijas biedrība Latvija"Visu, ko mēs darām, mēs darām Latvijai!", skan Nīderlandes – Latvijas biedrības „Latvija”  devīze.

Nīderlandes – Latvijas biedrība “Latvija” ir bezpeļņas sabiedriska organizācija, dibināta un reģistrēta 2003. gada 29. septembrī Amsterdamā. Biedrība dibināta, lai saliedētu Nīderlandē dzīvojošos latviešus.

 

 Biedrības mērķi ir:

  • Saglabāt latviešu valodu un kultūras vērtības.
  • Organizēt nacionālo svētku un atceru dienu pasākumus, lai  veicinātu latviešu tradīciju saglabāšanu.
  • Stiprināt kultūras  saites  starp Nīderlandi un Latviju.
  • Izveidot un uzturēt informācijas punktu, kas būs pieejams visiem latviešiem, kuri dzīvo, strādā vai mācās Nīderlandē.
  • Veicināt dažādus Nīderlandes – Latvijas kopējos projektus, to izstrādi un realizēšanu.


Biedrībā darbojas ap 45 biedru. Biedrību vada valde 2 cilvēku sastāvā – priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece – lietvede.

Nīderlandes - Latvijas biedrības "Latvija" priekšsēdētāj kopš tās dibināšanas ir Melita Hartgers-Rumberga.  

Nīderlandes - Latvijas biedrība "Latvija" ir Eiropas Latviešu apvienības biedre.

  Vēsture un aktivitātes

Biedrības dibinātāji 2003. gadā bija Melita Hartgers – Rumberga, Dace Sietiņa, Anna Zigida Lapovska, Ingrida Požarska un Inese Kārkliņa.
Pēc nodibināšanas biedrība aktīvi darbojās, lai pulcētu kopā Nīderlandē dzīvojošos tautiešus. Lielu popularitāti guva biedrības rīkotās Latviešu filmu dienas un sporta spēles, kuras tika apmeklētas kuplā skaitā kopā ar ģimenēm, draugiem un radiem.
2005. gadā Amsterdamā tika dibināta Nīderlandē dzīvojošo latviešu bērnu pirmsskolas un pamatskolas svētdienas skoliņa „Saulīte”, kas darbojās vairākus gadus. 2005. gadā Amsterdamā darbību atsāka Ev. Luteriskā draudze. 2005. gada septembrī biedrība tika  uzņemta Eiropas Latviešu apvienības sastāvā.

Nīderlandes – Latvijas biedrībai “Latvija”  vienmēr ir bijis un arī būs svarīgi pulcināt kopā gan latviešus, gan tos, kas interesējas par Latviju. Biedrība dod iespēju tikties, sarunāties latviešu valodā, kopā atzīmēt svarīgus notikumus un gadskārtas, piemēram: Jāņus, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Ziemassvētkus un daudzus citus notikumus un svētkus. Biedrība organizē kultūras un izglītojošus pasākumus, sadarbojas ar latviešu organizācijām pasaulē un Latvijā, Nīderlandes un Latvijas valsts institūcijām un pašvaldībām.

  Kontakti

Adrese
Nīderlandes – Latvijas biedrība “Latvija”/ Nederlands-Letse vereniging “Latvija”
Burgemeester Bickerstraat 34, 1111 CC Diemen, The Netherlands

Melita Hartgers-Rumberga, Nīderlandes-Latvijas biedrības "Latvija" priekšsēdētāja
E-pasts: melita.hartgers@upcmail.nl
Tel. 20 6990395
Skype: melitarumberga

Katarina Hartgers, lietvede un priekšsēdētājas vietniece
E-pasts: katarina@latvija.nl
Tel.: 20 6990395

Mājas lapa: www.latvija.nl

Twitter:  http://www.twitter.com/letland
 
      Atpakaļ