50001

Melburnas Latviešu biedrībaPulcēt un vienot latviešus kultūras, sabiedriskam un palīdzības darbam.
Melburnas Latviešu biedrība dibināta 1949. gadā.
Melburnas Latviešu biedrības priekšsēde ir Iveta Laine.
   Vēsture

1940. gadu nogalē Melburnā bija izveidojusies otra lielākā latviešu kopiena Austrālijā. Radās vēlēšanās latviešiem satikties. Pirmās organizētās latviešu tikšanās bija dievkalpojumi. Satiekoties radās doma par Latviešu biedrības dibināšanu.

1949. gada 9. maijā redaktors Emīls Dēliņš sāka izdot laikrakstu „Austrālijas Latvietis”. Jau 1949. gada 5. jūnijā tajā parādījās paziņojums par Melburnas Latviešu biedrības dibināšanas sapulci un 19. jūnija izdevumā bija lasāms: „90 Melburnas latvieši 12. jūnija sanāksmē pieņēma statūtus jaunajai Melburnas Latviešu biedrībai, par valdes priekšsēdi ar lielu balsu vairākumu ievēlēja prof. Dr. E. Dunsdorfu, bet par valdes locekļiem R. Krauli, zv. adv. A.Novacki, skol. K. Sarmu un R. Langinu.”

Biedrības valde nolēma ierosināt dibināt dramatisko kopu, tautas deju kopu, literāro sekciju un jaukto kori. Drāmas sekcija būtībā jau eksistēja. Neliels amatieru ansamblis sarīkoja pirmo latviešu lugas izrādi Austrālijā. Skatuves mākslinieki ar labi pazīstamu skatuves vārdu ierosināja radīt „MLB drāmas ansambli un studiju”, kas darbojās no 1950. Līdz 1953. gadam. Tad radās ideja nodibināt profesionāla līmeņa ceļojošo teātri, kas kalpotu visai Austrālijas latviešu sabiedrībai. Tā 1953. gada maijā uz MLB drāmas ansambļa pamatiem tapa Austrālijas Latviešu teātris. Tautas deju sekcija bija vienīgā nepiepildītā valdes sākotnējā ideja. Jau pastāvošās deju kopas nolēma neiestāties Melburnas Latviešu biedrībā. Arī literārā sekcija neizvērtās par biedrības nozari, bet ar savu darbību iekļāvās MLB sarīkojumos „Piektdienas vakari”. No 1949. līdz 1963. gadam notika 434 „Piektdienas vakaru” sanāksmes.

Sākās lielas rosības laiks. Dažādu interešu grupas sāka organizēties un pulcēties Latviešu biedrības paspārnē. Bibliotēka sāka darbību 1950. gada februārī, aicinot tautiešus ziedot grāmatas. Pirmos trīs mēnešus bibliotēku vadīja R.Remkina, pēc tam vadību pārņēma L.Dunsdorfa un to vadīja vairāk nekā 50 gadus. Bibliotēkas vadītājas mērķis bija savākt visus brīvajā pasaulē publicētos rakstus, kā arī visu to, kas rakstīts par latviešiem un Latviju, arī cittautu izdevumos. Meklēja arī privātpersonu izdevumus, kuri grāmatnīcās nebija pieejami, ieskaitot arī ar roku rakstītus darbus. Tā bibliotēka izveidojās par lielāko latviešu bibliotēku ārpus Latvijas. Lilijai Dunsdorfai aizejot no vadības, bibliotēkā bija pāri par 17 000 publikāciju.

Biedrības paspārnē pulcējās arvien vairāk sekciju un nozaru, bet biedrībai nebija savas mājas. Melburnas Latviešu organizāciju sanāksmē 1952.gada 4. jūnijā ievēlēja Melburnas Latviešu nama rīcības komiteju. Šīs komitejas darbības rezultātā radās Melburnas Latviešu nama kooperatīvs. Melburnas Latviešu biedrībai nams nepieder, kā tas ir citās Austrālijas pilsētās, bet gandrīz viss, kas Melburnas latviešu sabiedriskajā dzīvē ir nozīmīgs, ir biedrības ierosināts, izauklēts vai atbalstīts.


  Aktivitātes

Melburnas Latviešu biedrība rīko tradicionālos sarīkojumus, sanāksmes. Biedrības paspārnē darbojas MLB jauktais koris „Rota”, MLB Daugavas skola un bērnudārzs „Daina”, Rīgas 1. Gaidu vienība un Rīgas 102. Skautu vienība.

Melburnas Latviešu biedrības Bibliotēka, kas darbojas jau kopš 1949. gada, ir šodien joprojām lielākā latviešu bibliotēka ārpus Latvijas (vairāk nekā 19 000 publikāciju). Bibliotēkas mērķis ir sakrāt un uzglabāt visu, ko publicē latvieši ārpus Latvijas un kas par viņiem publicēts citos izdevumos. Lai apzinātu, kas glabājas MLB Bibliotēkā, ir iesākts projekts digitalizēt 19 000 vienību lielo katalogu. Rezultātā lasītājs ar planšetdatora palīdzību varēs ātri un viegli sameklēt publikācijas pēc autora, nosaukuma, redaktora, izdevēja, publicēšanas gada, tēmas vai pēc kāda cita atslēgvārda. Digitalizētais katalogs būs arī pieejams Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī citās ieinteresētajās bibliotēkās.
Melburnas Latviešu biedrība 2014. gada augustā ar jubilejas sarīkojumu atzīmēja savu 65. gadskārtu.

  Kontakti
Biedrības adrese
Melburnas Latviešu biedrība,     Latviešu namā, 3 Dicken Street, Elwood, Vic. 3184

Melburnas Latviešu biedrības priekšsēde Iveta Laine
E-pasts: ALRedakcija@netspace.net.au ; iveta_lainis@hotmail.com
Tel.: 613 9876 1448

Melburnas Latviešu nams (Melbourne Latvian House)

Adrese: 3 Dckens Street, Elwood, VIC3184
E-pasts: latcon@ozemail.com.au 
Tel.:  61 03 9525 6884
Mājas lapa: www.latvianhousemelbourne.com.au

Ielādēju... 
      Atpakaļ