Latviešu skoliņa Bergenā „Bergausis”Latviešu skoliņas „Bergausis” mērķis ir uzturēt dzīvu latviešu valodas prasmi Bergenā un tās apkārtnē dzīvojošo latviešu un jauktajās ģimenē, kā arī iepazīstināt ar latviešu kultūras un mākslas dzīves vēsturisko attīstību un norisi, Latvijas vēstures svarīgākajiem notikumiem, latviešu literāro mantojumu, latviešu valodas gramatiskajām formām un fonētiku, latviešu folkloru un tautiskajām tradīcijām. Vēsture

Par Latviešu skoliņas Bergenā aizsākumu uzskatāms mūzikas pulciņš „Skaņkāris” Bergenā dzīvojošiem latviešu bērniem, ko 2010. gada augustā izveidoja Anda Ramsøy. Sākotnēji „Skaņkāris” bija iknedēļas mūzikas nodarbība ar dziesmām, rotaļām un kustībām. Pamazām mūzikas nodarbībām pievienojās arī mākslas un veidošanas nodarbība. 2013.gada rudenī nodarbības papildināja ar latviešu valodas un deju nodarbību, sāka darboties vecāku klubiņš. Izveidojās skoliņa, kura ir izaugusi no mūzikas nodarbībām līdz skolai ar septiņiem skolotājiem, 40 bērniem un vecāku klubiņu, kas darbojas paralēli bērnu nodarbībām. 2014. gada 31. martā kopējā vecāku sapulcē tika balsots par jaunu skoliņas nosaukumu. No šīs dienas skoliņas oficiālais nosaukums ir Latviešu skoliņa Bergenā „Bergausis”.

  Aktivitātes

Latviešu skoliņa Bergenā „Bergausis” organizē nodarbības (latviešu valoda un literatūra, māksla un kultūra, mūzika un latviešu tautas dejas un rotaļas) pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Nodarbības notiek katru otro svētdienu. Mācību gada laikā tiek rīkoti arī lielāki pasākumi, darbojas vecāku klubs. Skolas uzdevums ir apvienot un iesaistīt skoliņas darbībā maksimāli daudz Bergenā un tās apkārtnē dzīvojošās latviešu ģimenes ar bērniem.

  Kontakti

Adrese

Møllebakken skole, Jørgen Moes gate 26,5053 Bergen

Latviešu skoliņas Bergenā „Bergausis” vadītāja Inta Siliņa

E-pasts: i.silina@inbox.lv
 
Tel.: 47  465 54 063

Vietnes internetā

http://www.latviesi.no/latviesu-skolinas-norvegija/bergausis

https://lv-lv.facebook.com/pages/Latviešu-skoliņa-Bergenā-Bergausis
 
      Atpakaļ