49989

Latviešu Nacionālās kultūras biedrība IgaunijāLatviešu Nacionālās kultūras biedrība Igaunijā dibināta 2009. gada septembrī. Tās mērķis ir popularizēt latviešu valodu un kultūru Igaunijā. Biedrībā apvienojušies cilvēki, kas dzīvo Igaunijā, bet sirdīs ir saistīti ar savu dzimteni Latviju. Savā darbībā gaitā biedrība realizē projektus, kas ļauj igauņiem tuvāk iepazīt latviešu kultūras mantojumu un kuplina latviskās diasporas Igaunijā kultūras dzīvi.

Latviešu Nacionālās kultūras biedrība Igaunijā turpina savulaik 1988. gadā dibinātas Igaunijas Latviešu biedrības iesākto darbu. Savukārt Igaunijas Latviešu biedrības vecbiedru grupa iekļāvusies Latviešu Nacionālās kultūras biedrība Igaunijā darbā.
   Vēsture

Igaunijas Latviešu biedrības dibināšanas saknes meklējamas trauksmainajā un gaidu pilnajā 1988.gada rudenī, kad Tallinā dzīvojošo latviešu iniciatīvas grupa 26. oktobrī sniedza sludinājumu avīzē „Noorte Hääl” par regulārām sanāksmēm. Igaunijā tajā laikā dzīvoja apmēram 3 tūkstoši latviešu, kas kopā ar igauņu tautu cīnījās par valsts neatkarības atgūšanu. Pirmā iniciatīvas grupas sanāksme notika 1988.gada 7.septembrī. Tika nolemts izstrādāt statūtus topošajai Igaunijas Latviešu biedrībai, izgatavot biedrības nozīmītes, karoga un vimpeļa skices. Igaunijas Latviešu biedrība tika dibināta 1988.gada 18.novembrī. Pirmajā kopsapulcē, kura notika Tallinā, Jaunatnes teātra Mazajā zālē, ievēlēja biedrības prezidentu, vietnieku, valdi un revīzijas komisiju, pieņēma biedrības statūtus. Biedrības darbības mērķi: latviešu un igauņu tautu kultūras vēstures izzināšana, piedalīšanās vietējos kultūras pasākumos, latviešu mākslinieku uzņemšana, svētdienas skolas un bibliotēkas organizēšana. Biedrībā tika reģistrēti 145 biedri, tika rīkoti pirmie sarīkojumi, organizētas ekskursijas. 1992.gadā biedrība savā īpašumā atguva bijušā 1922.gadā dibinātā Igaunijas Latviešu Kluba māju Narva mnt.5. Notika tradicionālo svētku svinības, biedrība katru gadu aktīvi piedalījās Tallinas vecpilsētas dienās, iesaistījās Igaunijas mazākumtautību aktivitātēs. 1992. gadā sāka darboties svētdienas skola, notika mākslas pulciņa nodarbības. 1992. gada 14. martā Svēta Gara baznīcā tika iesvētīts biedrības karogs. Kopš biedrības dibināšanas līdz 1994. gadam biedrības darbu vadīja Ziedonis Siliņš. 1994. gadā par biedrības priekšsēdētāju kļuva Juris Žīgurs. Tika reģistrēti jauni biedrības statūti, veiktas reformas biedrības darbā. Pārvarot saimnieciska rakstura problēmas, biedrība turpināja aktīvi piedalīties Igaunijas valsts sabiedriskajā dzīvē. Biedrības biedri sadarbojās ar latviešu luterāņu draudzi, kura darbojas Svētā Gara baznīcā.

Mainoties paaudzēm, iesākto darbu pārņem un pilnveido 2009. gadā dibinātā Latviešu Nacionālās kultūras biedrība Igaunijā.

  Aktivitātes

Kopš dibināšanas 2009. gada rudenī, Latviešu nacionālā kultūras biedrība Igaunijā aktīvi iesaistās latviešu diasporas dzīvē, sadarbojas ar Latvijas vēstniecību Igaunijā starpvalstu saišu stiprināšanā gan kultūras, gan citās jomās. Nodibināta un darbojas Tallinas Latviešu papildskola „Taurenis”, folkloras kopa „Rēvele”, latviešu koris Igaunijā „Ziemeļu balsis”, sporta draugus pulcē volejbola treniņi. Izveidota interneta vietne, kurā tiek ievietotas ziņas par biedrības sarīkojumiem, kultūras notikumiem, skolas nodarbībām un citām aktivitātēm. Biedrība iesaistās starptautiskos projektos un piedalās lielākos kultūras un sabiedriskos notikumos gan Igaunijā, gan Latvijā. Latviešu nacionālā kultūras biedrība Igaunijā 2013. gada 27. martā. pievienojās Eiropas Latviešu apvienības saimei.
  Kontakti

Biedrības adrese
Latviešu Nacionālās kultūras biedrība Igaunijā, Pärnu mnt. 6,  Tallinn
E-pasts: latviesuklubins@hot.ee

Latviešu Nacionālās kultūras biedrība Igaunijā valdes locekle Laura Šmideberga
E-pasts:  latviesuklubins@hot.eelaura.smideberga@gmail.com
Tel: 372 5582866; 372 54511595

Igaunijas Latviešu biedrības vecbiedri
Norberts Kaupužs
E-pasts: norberts.kaupuzs@gmail.com
Tel.: 372 55698421

Mājas lapa:

www.igaunijaslatviesi.blogspot.com

Ielādēju... 
      Atpakaļ