50120

Latviešu biedrība Norvēģijā - BergenaLatviešu biedrība Norvēģijā -  Bergena dibināta 2013. gada 25. oktobrī.

Biedrības misija ir vienot un atbalstīt Bergenā un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus, rūpēties par nacionālās identitātes un latviešu kultūras saglabāšanu un stiprināšanu.

Latviešu biedrība Norvēģijā -  Bergena valdes priekšsēdētāja ir Rasa Jukone.
 

 

Aktivitātes
Latviešu biedrība Norvēģijā - Bergena plāno ne tikai kļūt par nozīmīgu satikšanās un latviskās kultūras saglabāšanas un popularizēšanas punktu Bergenā un tās apkārtnē dzīvojošajiem latviešiem, bet arī veicināt daudzveidīgu projektu realizāciju un sadarbību ar Latvijas un Norvēğijas institūcijām.

Biedrība pulcē interesentus, rīkojot lekcijas un izglītojošus pasākumus, atbalsta interešu grupu un pašdarbības kolektīvu dibināšanu, īsteno ar tautas tradīcijām saistītus sabiedriskus pasākumus, kā arī veicina kopēju informācijas apmaiņu par Rietumnorvēğijā notiekošajiem un ar Latviju saistītiem pasākumiem un aktivitātēm.

Latviešu biedrība Norvēģijā -  Bergena cieši sadarbojas ar Latviešu biedrību Norvēģijā.

  Kontakti
Biedrības adrese
Bøjarnesveien 3, 5155 Bønes
E-pasts:  info@latviesibergena.no 
Tel.:  47 905 98 060

Latviešu biedrība Norvēģijā -  Bergena valdes priekšsēdētāja Rasa Jukone
E-pasts: rasa.jukone@)gmail.com 

Vietnes internetā
https://www.facebook.com/LBNBergena
http://www.draugiem.lv/lbnbergena/
 
      Atpakaļ