51355

Latviešu biedrība BeļģijāLatviešu biedrība Beļģijā (saīsināti LBB) jeb Association Lettonne en Belgique ir Beļģijā oficiāli reģistrēta sabiedriskā organizācija. Biedrība tika izveidota 2004. gadā, pārveidojoties Latviešu nacionālajai komitejai Beļģijā.

Latviešu biedrības Beļģijā darbības mērķis ir veicināt komunikāciju starp Beļģijā dzīvojošiem latviešiem, saglabāt un turpināt izkopt latviešu kultūras tradīcijas, kā arī popularizēt šīs tradīcijas beļģu un citu tautību cilvēku vidū.Latviešu biedrība Beļģijā ir ir Eiropas Latviešu apvienības biedrs.

Biedrību vada valde, kuru uz 3 gadiem 7 locekļu sastāvā ievēl biedrības pilnsapulce. Latviešu biedrības Beļģijā priekšsēdētāja ir Laura Gailīte.

Biedrību vada valde, kuru uz 3 gadiem 7 locekļu sastāvā ievēl biedrības pilnsapulce.

Latviešu biedrības Beļģijā priekšsēdētāja ir Laura Gailīte.


 Vēsture

Latviešu biedrība Beļģijā izveidota 2004. gadā, pārveidojoties Latviešu nacionālajai komitejai Beļģijā, un tās statūti ir publicēti "Le Moniteur belge"  2004. gada 9. augustā. Biedrība tika uzņemta Eiropas Latviešu apvienībā (toreiz Rietumeiropas Latviešu apvienība) 2006. gada 13. aprīlī.

Pēc II Pasaules kara, kad Beļģijā ieradās bēgļi no Latvijas, notika aktīva sabiedrisko organizāciju veidošanās. Beļģijā 1949. gadā darbojās Latviešu biedrība, 2 ogļraču biedrības (viena Valonijā un otra Flandrijā), Latvijas Sarkanais Krusts, Evanģēliski luteriskā un Romas katoļu draudze un Beļģijas Latviešu organizāciju apvienība, ko 1950. gadā pārveidoja par Beļģijas Latviešu nacionālo komiteju (BLNK).
Līdz 1970. gadam BLNK uz 3 gadiem ievēlēja 15 locekļus, kas kārtoja visas latviešu lietas. Tā izdeva informācijas biļetenu "BLNK Ziņojumi". BLNK vēlēšanās varēja piedalīties visi Beļģijas latvieši. Tā uzturēja sakarus ar Latvijas Atjaunošanas komitejas Eiropas Centru un Apspiesto Eiropas tautu asambleu, Eiropas kustību, Starptautisko bēgļu interkomiteju un bēgļu augsto komisāru.Līdz 1959. gadam BLNK priekšsēdētājs bija zvērinātais advokāts Kārlis Gulbis, bet pēc tam, līdz 1962. gadam - Elmārs Ozols. No 1962. gada līdz 2005. gadam BLNK priekšsēdētājs bija Dr. Jānis Jerumanis. 
No 1970. līdz 2004. gadam BLNK ievēlēja 5 locekļus uz 5 gadiem. Visi Beļģijā dzīvojošie latvieši bija tiesīgi piedalīties vēlēšanās. Deviņdesmitajos gados Beļģijā dzīvoja ap 250 latviešu. Sabiedriskā dzīve izpaudās galvenokārt 18. novembra svētku sarīkojumā un Daugavas Vanagu rīkotajā sabraukumā svētbrīdim Lommeles kapos, kur apglabāti latviešu leģionāri. Šī tradīcija turpinās arī tagad.
2004. gadā Beļģijas Latviešu nacionālo komiteja tika pārveidota par biedrību.

  Aktivitātes

Latviešu biedrība Beļģijā ir Beļģijā dzīvojošo latviešu sabiedrisko aktivitāšu atbalsta punkts. Sava mērķa īstenošanā biedrība cieši sadarbojas ar Latvijas valsts diplomātiskajām pārstāvniecībām, valdības iestādēm un pasaules latviešu organizācijām.

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, arvien vairāk latviešu ierodas Briselē, lai īsāku vai ilgāku laiku strādātu Eiropas Savienības dažādās institūcijās – Eiropas Komisijā, Padomē, Parlamentā, kā arī Reģionu komitejā un Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Daļa no iebraukušajiem latviešiem aktīvi iesaistās biedrības darbā.

Biedrība piedalās Briseles latviešu aktivitātēs, organizē sarīkojumus, kā arī ikgadējo latviešu karavīru piemiņas pasākumu Lommelē.

Latviešu biedrība Beļģijā izdod „Beļģijas Latviešu Ziņas", kas ir Latviešu biedrības Beļģijā valdes gatavots materiāls par latviešu sadzīves aktualitātēm Beļģijā un tās tuvākajā apkārtnē.

„Beļģijas Latviešu Ziņas" tiek sagatavotas vismaz divas reizes gadā - īsi pirms Lieldienām un Latvijas Valsts svētku svinībām. Drukātā versijā materiāls tiek nosūtīts pa pastu Latviešu biedrības biedriem, savukārt pārējiem interesentiem tas ir pieejams elektroniskā formātā.

Biedrība sadarbojas ar Briseles Latviešu skolu, Briseles Latviešu kori, Briseles Latviešu deju kopu un Briseles Latviešu teātri. Biedrība ir izveidojusi un uztur interneta vietni www.latvieshi.be

  Kontakti

Biedrības adrese

Oficiālā adrese: Association Lettonne en Belgique,  Rue du Commerce 122, B 1000,  Bruxelles
Pasta adrese:  Av. des Arts 23, B1000, Bruxelles

E-pasts:  lbb@latviesi.be

Mājas lapa

www.latviesi.be.

https://lv-lv.facebook.com/latviesibe

http://www.draugiem.lv/lvbe
 
      Atpakaļ