51353

Latviešu biedrība AustrijāLatviešu Biedrība Austrijā (Lettische Gemeinschaft in Österreich) dibināta 2007.gada 22.februārī kā brīvprātīga, politiski neitrāla, bezpeļņas organizācija.Latviešu Biedrība Austrijā darbojas saskaņā ar Austrijas Republikas likumiem un statūtiem. Latviešu biedrība Austrijā ir juridiska bezpeļņas organizācija ar saviem statūtiem un savu simboliku.
Latviešu Biedrība Austrijā mērķis ir veicināt Austrijā dzīvojošo latviešu savstarpējos kontaktus, uzturēt un attīstīt latviešu kultūras tradīcijas, sekmēt Latvijas atpazīstamību Austrijā, atbalstīt Austrijas un Latvijas sadarbību kultūras jomā.
Latviešu Biedrība Austrijā, savu mērķu īstenošanai, sadarbojas ar Austrijā dzīvojošajiem tautiešiem, ar sabiedriskām organizācijām un privātpersonām Austrijā un Latvijā.

Latviešu biedrības Austrijā logo ir attēloti Latvijas un Austrijas karogi uz Šēnbrunnas pils Vīnē un Latvijas brīvības pieminekļa Rīgā fona.  

Latviešu Biedrība Austrijā darbību vada  valde 5 cilvēku sastāvā – Latviešu biedrības Austrijā prezidents, viceprezidents, kasieris, kultūras pasākumu koordinators un latviešu skoliņas koordinators. Valde tiek ievēlēta uz 2 gadiem. Biedrības valdes locekļi darbojas bez atlīdzības.

Biedrībā darbojas ap 70 biedru.

Latviešu biedrības Austrijā prezidents ir Gundars Milašus.

 Aktivitātes

Latviešu Biedrība Austrijā rīko pasākumus, kas tiek saistīti ar latviešu tautai un Latvijai nozīmīgām dienām un svētkiem, Austrijas latviešiem kopīgus sporta, kultūras un saviesīgus sarīkojumus.
Latviešu biedrības Austrijā paspārnē kopš 2008.gada septembra Vīnē darbojas Latviešu bērnu skoliņa Austrijā.
Latviešu biedrības Austrijā paspārnē kopš 2012. gada darbojas Vīnes latviešu koris.

  Kontakti

Biedrības adrese
Lettische Gemeinschaft in Österreich, Heuberggasse 2/1 A – 1170, Wien, Austria

E – pasts: office@latviesi.at
Fakss 43 1489267117

Vīnes latviešu koris
E-pasts: vines.koris@gmail.com

Mājas lapa
http://www.latviesi.at

www.facebook.com/pages/Latviešu-Biedrība-AustrijāLettische-Gemeinschaft-in-Österreich
 
      Atpakaļ