Latviešu bērnu skoliņa „Sauleszaķis” BrisbenāSkoliņa sanāk divas reizes mēnesī, katru otro un ceturto svētdienu  Brisbenas Latviešu namā.

Nodarbības notiek bērniem un to vecākiem. Bilingvālā vidē tiek apgūta latviešu valoda,  latviešu tradīcijas, dziesmas, dejas, rotaļas.

Gaidīti jebkura vecuma bērni ar jebkuru latviešu valodas līmeni.  Kontakti
Vita Rieksta
E-pasts: vrieksta@yahoo.com
Tel.: 0403530982
Latviešu nams (Latvian House)
24 Church Avenue, Woolloongabba, Queensland, 4102
 
      Atpakaļ