Latviešu bērnu skoliņa Oslo "Kastaņa skoliņa"Kastaņa skoliņa dibināta 2003. gada rudenī.
Skoliņas mērķis ir uzturēt latvisko identitāti un piederības sajūtu Latvijai, mācīt un pilnveidot latviešu valodu, tautas tradīcijas, iegūt latviski runājošus draugus, kopīgi pavadīt brīvo laiku un svinēt svētkus. Vēsture 

Kastaņa skoliņa dibināta 2003. gada rudenī pēc tā laika Latviešu biedrības Norvēģijā valdes priekšsēdētājas Andas Nordmo ierosmes. Skoliņas tapšanas sākotnējā pamatideja bija saglabāt latviskās tradīcijas un valodu Norvēģijā.
Pašos pirmsākumos skoliņa atradās Latvijas vēstniecības telpās. Ejot uz nodarbībām, ceļš veda gar skaistu kastaņu aleju. Bērni lasīja nokritušos kastaņus un nesa uz skoliņu. Tā arī skoliņa ieguva savu vārdu. Kastaņa skoliņas pirmā vadītāja Ieva Melbārde ir Kastaņa skoliņas himnas autore. Ar skoliņas himnu jeb Kastaņa dziesmu sākas un beidzas katra nodarbība skoliņā. Kastaņa skoliņai ir savs karogs un savs simbols - Kastanītis, kas ir kopā ar bērniem gan nodarbībās, gan svētku reizēs.

  Aktivitātes

Kastaņa pulcē dažāda vecuma un dažāda latviešu valodas līmeņa bērnus. Sākot darbu, 2003. gadā, skoliņa pulcēja ap 10 darboties gribošus bērnus un viņu vecākus.Šobrīd skoliņu apmeklē ap 40 bērni vecumā no 1 līdz 13 gadiem un viņu vecāki. Kastaņa skoliņas nodarbības notiek regulāri 2-3 reizes mēnesī svētdienās Solbærtorvet bērnudārza telpās ( Gardeveien 4, 0363 Oslo).
Skoliņai ir izstrādātas vadlīnijas. Divas reizes mācību gada laikā tiek izdota avīze „Kastanītis ripo”.
Skoliņai ir savas, laika gaitā izveidojušās tradīcijas: pirmā skolas diena, ikgadēja piedalīšanās un priekšnesums 18.novembra svinīgajā pasākumā, Rūķu svētki, Mātes diena, skoliņas mācību gada noslēgums. Tiek atzīmēti arī citi valsts un tradicionālie svētki.
2014. gadā Kastaņa skoliņas vadītāja ir Lilita Kivleniece.

  Kontakti

Kastaņa skoliņas adrese

Solbærtorget barnehage,Gardeveien 4/6, 0363 Oslo

E-pasts: kastanaskola@gmail.com

Mājas lapa

http://www.latviesi.no/kastanskolina/
 
      Atpakaļ