Latviešu bērnu skoliņa AustrijāLatviešu bērnu skoliņa Austrijā darbojas kopš 2008. gada Vīnē, Latviešu biedrības Austrijā paspārnē.

Skoliņas mērķis ir radīt latvisku vidi, kurā bērni var apgūt un izdzīvot latviešu tradīcijas, uzzināt par Latvijas dabu, ģeogrāfiju un vēsturi, ar dziesmu, rotaļu un sarunu palīdzību bagātināt savu latviešu valodu un latviešu valodas rakstītprasmi.Skoliņas nodarbības rada iespēju tikties gan bērniem, gan viņu vecākiem, lai kopīgi pavadītu laiku latviskā sabiedrībā.

Skoliņas nodarbības notiek divas reizes mēnesī, sestdienās no plkst. 10.00 – 13.00. Skoliņā darbojas bērni vecumā no 3 līdz16 gadiem. Nodarbības ir sadalītas trīs daļās. Pirmā ir kopīgā stunda bērniem un vecākiem. Tās laikā tiek stāstīts par latviešu tradīcijām, Latvijas dabu, ģeogrāfiju vai vēsturi. Šīs nodarbības laikā ar atbilstošām norisēm un tradīcijām tiek svinēti visi svarīgākie latviešu gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas un Jāņi. Otrā stunda ir valodas stunda. Tās laikā bērni, daloties pa vecuma grupām, apgūst latviešu valodu. Nodarbības trešajā daļā bērni no 10 gadu vecuma mācās Latvijas vēsturi, bet jaunākie bērni turpina valodas nodarbību.

Skoliņā darbojas 6 brīvprātīgie skolotāji. Vairāki valodas skolotāji ir apmeklējuši LVAVA vadītos diasporu skolu skolotāju seminārus un kursus Latvijā. 2014./2015. mācību gadā skoliņas nodarbības notiek Latvijas vēstniecības Austrijā telpās un Kirchengemeinde St. Salvator telpās (Vīnē, Wipplingerstraße 6).

Latviešu bērnu skoliņas Austrijā koordinatore ir Ieva Pūpola.

 Kontakti

Ieva Pūpola
E-pasts: pupolieva@hotmail.com
Tel: 43 06803039751

Mājas lapa
http://www.latviesi.at/bernu-skolina-austrija/
 
      Atpakaļ