Latviešu bērnu skola Luksemburgā "Strops"Latviešu bērnu skola Luksemburgā „Strops” dibināta 2008. gada rudenī. Skolas nodarbības notiek no oktobra līdz jūnijam reizi mēnesī, sestdienās.Skolas mērķis ir mācīt latviešu bērniem dzimto valodu un latviešu kultūru, stiprināt saikni ar Latviju un palīdzēt veidot saikni ar savas tautības vienaudžiem.

Skolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.

Skolas nodarbības palīdz uzturēt latviskumu, nostiprināt latviešu valodas prasmes. Nodarbībās tiek mācītas un dziedātas dziesmas, lasītas pasakas, zīmēts, svinēti svētki, iepazīta latviešu literatūra - kas nu šķiet interesanti un vērtīgi grupu vadītājiem un skolotājiem, kuru lomu uzņēmušies paši vecāki, viņu draugi un kolēģi.

Latviešu bērnu skolas „Strops” audzēkņi un viņu vecāki jau vairākus gadus aktīvi piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”.

Skolā darbojas ap 50 audzēkņu. Skolas nodarbības notiek 4 vecuma grupās.

Pēc kopīgām grupu nodarbībām bērniem ir iespēja papildus darboties folkloras ansamblī „Mazās dzērves” un Stropa teātrī., kurā darbojas bērni no 6 gadu vecuma. Stropa teātra nodarbībās notiek ar Latvijas simboliku, kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju saistītu tēmu izrunāšana un izspēlēšana, tiek apgūti runas vingrinājumi un etīdes, kā arī norit darbs pie kāda kopēja priekšnesuma, ko parādīt skolas sarīkojumos.

 Kontakti

E-pasts: skola@strops.lu

Mājas lapa

www.strops.lu
 
      Atpakaļ