49999

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē(Latvian Federation of Australia and New Zealand)

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) pārstāv latviešu organizācijas Austrālijā un Jaunzēlandē. Tā uzņem arī individuālus un mūža biedrus.
 LAAJ mērķi ir, darbojoties demokrātiskā garā, veicināt Austrālijas un Jaunzēlands latviešu organizāciju un latviešu sadarbību sabiedriskā, kultūras un palīdzības laukā; latviskās kultūras veidošana un saglabāšana, sadarbība ar organizācijām un valsts iestādēm Latvijā un citās zemēs.

LAAJ darbojas Kultūras nodaļa, Jaunatnes nodaļa, Saimniecības nodaļa, Informācijas nodaļa.

Pie LAAJ strādā Kultūras fonds, dibināts 1952. gadā. Kultūras fonda darbs virzīts  Austrālijas latviešu garīgā mantojuma uzturēšanai, izveidojot un atbalstot kultūras un sabiedriskus pasākumus. Darbojoties LAAJ paspārnē, Kultūras fonda mērķi ir veicināt un finansēt latviešu izglītību, jaunatnes darbību un latviskas kultūras nodarbības Austrālijā un Jaunzelandē, atbalstot korus, tautas dejas, teātrus, Kultūras dienas, Jaunatnes dienas, sportu, nometnes, skolas, tēlotājmākslu, lietišķo mākslu un citus latviskās kultūras pasākumus.

LAAJ darbu vada Prezidijs. LAAJ  pārstāvji darbojas PBLA valdē.

 Kontakti

LAAJ adrese

PO Box  98; Reynella 5161, South Australia, Australia

E-pasts: info@laaj.org.au
Tel.: 61 03 9873 9792

Vietnes internetā

www.laaj.org.au

https://www.facebook.com/laajonline
 
      Atpakaļ