53935

Latviešu – Dāņu biedrībaLatviešu – Dāņu biedrība (LDB) - Lettisk-dansk forening - dibināta 2005. gada 15. maijā Vejlē, lai  nodrošinātu nākamo latviešu paaudžu saikni ar latviešu un dāņu kultūru, kā arī nostiprinātu un attīstītu sakarus un sadarbību starp dāņu un latviešu tautām un šo valstu iedzīvotājiem.

Biedrībā darbojas ap 100 biedru. Biedrības aktīvie biedri var būt pieaugušie, jaunieši un bērni, ja viņiem ir saistoši biedrības mērķi.Biedrības augstākā lēmējstruktūra ir biedrības pilnsapulce, kas notiek reizi gadā aprīlī vai maijā. Biedrību vada valde, kas sastāv no piecām personām. Valdes locekļus ievēl biedrības pilnsapulce uz diviem gadiem. Gados, kuri beidzas ar pāra skaitli, ir ievēlami trīs locekļi, un gados, kuri beidzas ar nepāra skaitli – divi. Valde sastāv no priekšsēža, priekšsēža vietnieka, kasiera un sekretāra. Latviešu – dāņu biedrības priekšsēde ir Natālija Petrova.

Latviešu – dāņu biedrībai ir Austrumu nodaļa, ko vada Kristīne Skarbinika – Pedersena.

  Vēsture un aktivitātes

Dānijā iebraukušie un Jitlandē - pussalā, kas veido Dānijas teritorijas lielāko daļu, dzīvojošie latvieši kopā ar ģimenēm un bērniem organizēti sāka tikties kopš 1998. gada, lai kopīgi uzturētu latviskumu un atbalstītu viens otru dzīvei svešumā. Kad 2005. gadā tika nodibināta biedrība, tā regulāri rīko dažādus pasākumus gan saviem biedriem, gan citiem interesentiem. Notiek bērnu rīti, nodibinātas Latviešu skoliņas, notiek tradicionālo latviešu svētku svinības, kultūras pasākumi, mūzikas un deju nodarbības. Tiek rīkotas ekskursijas un vasaras nometnes.

2006.gada maijā tika izveidota LDB mājas lapa, kas dod iespēju sazināties visiem tiem, kas vēlas apmainīties ar jaunumiem par latviešu pasākumiem Dānijā, ar idejām jaunām un radošām aktivitātēm, kā arī atbalstīt vienam otru dzīvei ārpus Latvijas. Mājas lapa atspoguļo visus notikumus, kas varētu interesēt gan lielos, gan mazos, lai kopējiem spēkiem koptu latviešu valodu un tradīcijas.

2008. gada februārī Kopenhāgenā tika nodibināta LDB Austrumu nodaļa , tās vadītāja ir Kristīne Skarbinika -  Pedersena.

2010. gada 21. aprīlī Jitlandē tika nodibināts Latviešu-dāņu biedrības koris "Rietumvējš".

2010. gada novembrī sadarbībā ar LDB Austrumu nodaļu tika dibināts Kopenhāgenas Latviešu koris.Ar Latviešu – dāņu biedrības atbalstu darbojas Kopenhāgenas latviešu tautas deju kolektīvs "Solis".

 Kontakti

E-pasts: info@lettiskdanskforening.dk

DLB  Austrumu nodaļa: E-pasts: kristine@skarbinika.dk

Kopenhāgenas Latviešu koris:  sabine.soida@gmail.com

Mājas lapas: www.lettiskdanskforening.dk

Kopenhāgenas latviešu tautas deju kolektīvs "Solis"

- http://soliscph.wordpress.com/

- http://www.draugiem.lv/soliscph/ 

Ielādēju... 
      Atpakaļ