Kauņas Latviešu klubs ““Daugava““Kauņas Latviešu kluba “’Daugava” mērķis ir saglabāt latviešu valodu, latviskumu un latviešu tradīcijas, veidot ciešākas kultūras saites ar Latviju, popularizēt Lietuvā Latviju un tās kultūru.
Klubu vada kluba vadītājs un viņa vienieks. Kluba vadītāja ir  Anita Dabužinskiene.
  Vēsture

Pirms Otrā pasaules kara Lietuvas valsts galvaspilsētā Kauņā no 1923. gada aktīvi darbojās Lietuviešu - Latviešu brālība. Tās dibinātāji bija profesors Eduards Volters un rakstnieks, sabiedriskais darbinieks, literatūras kritiķis un vēsturnieks, pasniedzējs un mācītājs Juozas Tumas - Vaižgantas. Brālības uzdevums bija veicināt vienotību starp lietuviešu un latviešu tautām. Karš un padomju gadi pārtrauca organizācijas darbību.

Lietuviešu - Latviešu brālība tika atjaunota 1988. gada 5. oktobrī, pateicoties Vītauta Dižā Universitātes Letonikas centra vadītājam, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierim prof. Alvīdam Butkum. Viņa iedrošināti 27 Kauņas latvieši pirmo reizi sanāca kopā Lieldienu laikā V.Kudirkas - bijušajā Kauņas centra – bibliotēkā.

1989.gada 23.martā  tika nodibināts Kauņas Latviešu klubs „Daugava”. Tā dibinātāji un pirmie kluba biedri bija Valentīna Kvaracijiene, Valija Teleševičiene, Zinaida Veikele,  Jānis Platačs, Ženija Kodzevičiene, Lolita Skudra, Laimonis Liepiņš, Ausma Mikutiene, Robertas Antinis, Anna Baka, Jevgenija Jonikiene. Par kluba vadītāju tika ievēlēta Anita Dabužinskiene, par vietnieci Velta Karnilaviečiene, kluba hroniku apņēmās rakstīt Laima Rajeckiene.

  Aktivitātes

Tā kā kluba biedru skaits ir neliels, tad klubā vienmēr mīļi gaidīti un tā darbībā piedalās arī lietuvieši, kas interesējas par Latviju. Klubs rīko gan atsevišķus sarīkojumus, gan sadarbībā ar Lietuviešu - Latviešu brālību. Klubā viesojušies kultūras un mākslas darbinieki no Latvijas, laba sadarbība vienmēr bijusi ar LR Vēstniecību Lietuvas Republikā, kā arī ar citām Lietuvas Latviešu biedrībām. Latviešu klubs „Daugava” aktīvi piedalās Kauņas pilsētas sabiedriskajā dzīvē - gan izstāžu atvēršanā, Lietuvas mazākumtautību saietos, Lietuvas un Latvijas forumos, Latvijas valsts Neatkarības dienu svinēšanā. Kauņas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiek dievkalpojumi latviešu valodā. Tajos piedalās arī latvieši no Kauņas apkārtnes. Tiek rīkotas kopējas ekskursijas. Katru gadu 22. septembrī tiek atzīmēta Baltu vienības diena. Tā kā Kauņa ir studentu pilsēta, tad kluba dzīvē jaunas vēsmas ienes Kauņas augstskolās studējošie latviešu studenti, īpaši no Vītauta Dižās Universitātes Letonikas centra. Kluba aktivitātēs iesaistās arī Kauņas Tehniskās universitātes studenti. Kluba pārstāvji ir interesentiem mācījuši latviešu valodu, piedalījušies televīzijas un radio raidījumos, iepazīstinot ar latviešu dzīvi un kultūru. Kluba darbībā lielu atbalstu un sadarbību sniedz Vītauta Dižā Universitātes Letonikas centrs un V. Kudirkas bibliotēka.

  Kontakti

Kauņas Latviešu kluba "Daugava" vadītāja  Anita Dabužinskiene
Tel. 370 610 23690; 370 37 748393
E-pasts: anita003874@hotmail.com
Laima Rajeckiene
Tel. 370 68247298; 370 37 717974

Ielādēju... 
      Atpakaļ