50007

Jonišķu Latviešu biedrība „Avots”....Mums viņa ir visskaistākā
    Tik un tā.
                             M.Zālīte

Jonišķu Latviešu biedrība „Avots” dibināta 1998. gadā Jonišķos, Lietuvas Republikā.
Jonišķu Latviešu biedrības "Avots" vadītāja ir Natālija Franckaitiene. Biedrību vada biedrības padome. Pie biedrības darbojas Svētdienas skola.
Biedrības mērķi ir sargāt un kopt latvietību, īpašu vērību veltot jauniešiem un bērniem, kas pārmantos tradīcijas un būs biedrības darba turpinātāji.
  Vēsture

Jonišķu Latviešu biedrība „Avots” dibinātāji ir Natālija Franckaitiene, Dzintra Elga Irbīte, Inta Čakimova, Romualds Franckaitis, Jons Ivanausks un Aivars Liepiņš.

Biedrībai sākot darbību, tika rīkotas regulāras tikšanās, kopīgi svinēti Ziemassvētki, organizēti kopīgi braucieni uz Latviju.

2002. gadā darbu sāka Svētdienas skola. Skolas nodarbībās piedalījušies gan Lietuvas latviešu, gan lietuviešu bērni.

  Aktivitātes

Biedrības biedri tiekas Latvijas Valsts svētku un gadskārtu godu reizēs. Sirsnīgā atmosfērā notiek tikšanās ar viesiem no Latvijas. Biedrība aktīvi sadarbojas ar citām Lietuvas Latviešu biedrībām, piedaloties kopējos pasākumos, īpaši Valsts svētku reizēs.

Biedrība sadarbojas ar Jonišķu rajona pašvaldību, organizējot latviešu kolektīvu koncertus, izstādes, kultūras darbinieku nometnes, piedaloties kopējos projektos. Sadarbība ir arī ar Dobeles un Valmieras Lietuviešu biedrībām Latvijā, veicot grāmatu un laikrakstu apmaiņu, organizējot kopējus kultūras un sporta pasākumus.

Vislielākā nozīme ir Svētdienas skolai. Tiek apgūta latviešu valoda, spēlējot teātri, gatavojot koncertprogrammas. Kopā ar Latvijas pašdarbības kolektīviem koncertos iesaistās arī bērnu ģimenes locekļi un bijušo latviešu skolu audzēkņi. Līdz 1940.gadam Jonišķu rajonā darbojās trīs latviešu pamatskolas un vidusskola. Iesaistot bērnus un jauniešus biedrības darbā, ir vairāk iespēju izzināt Jonišķu apkārtnē dzīvojošo latviešu dzīves gaitas. Rīkotas bijušo latviešu skolu audzēkņu tikšanās, tiek vākti un apkopoti materiāli par Jonišķu puses latviešu vēsturi. Vairāki Svētdienas skolas audzēkņi sekmīgi nokārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudes Latvijā.

Regulāri tiek rīkotas ekskursijas uz Latviju. Jonišķu latvieši piedalās pasaules latviešu ģimeņu nometnēs Latvij un citos latviešu diasporas atbalsta projektos.

  Kontakti

Biedrības adrese
Jonišku Latviešu biedrība „Avots“, Knygnešių g. 8 , LT-84103, Joniškis, Lietuva

Jonišķu Latviešu biedrības "Avots" vadītāja Natālija Franckaitiene
Tālr. 370 616 97515
Tālr./fakss 370 42651345
E-pasts: nfranckaitiene@gmail.com

Ielādēju... 
      Atpakaļ