Godātie kolēģi Latvijā un pasaulē, latviešu biedrību biedri un atbalstītāji!Rīgas Latviešu biedrības nozīmīgs darbības mērķis ir apzināt latviešus visā pasaulē, sadarboties ar viņiem, izzināt un sekmēt viņu sasniegumus saimniecībā, zinātnē un kultūrā un rūpēties par šo sasniegumu saglabāšanu un uzturēšanu Latvijā, veicinot latviešu vienotību visā pasaulē.

Rīgas Latviešu biedrība savulaik sarīkoja 6 Pasaules Latviešu biedrību konferences, kurās piedalījās delegāti gan no Latvijas, gan ārvalstu latviešu biedrībām (1996., 1998., 2001., 2003., 2005. , 2008.). Kopš 2008. gada  sadarbība ar latviešu organizācijām turpinās, īstenojot konkrētus sadarbības projektus, uzņemot viesus no pasaules latviešu organizācijām gan savās mājās, gan pašiem viesojoties citās zemēs, daloties pieredzē un stiprinot latvisko identitāti.

Lai veicinātu latviešu biedrību savstarpējo sadarbību un informācijas apriti, padarītu pieejamu plašam interesentu lokam informāciju par latviešu biedrību darbību pasaulē un jaunākajiem notikumiem biedrībās, kā arī popularizētu latviešu organizāciju darbu, Rīgas Latviešu biedrība Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētā projekta „Stāvi stipri, strādā droši” (Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054/2014”) ietvaros ir izveidojusi Rīgas Latviešu biedrības mājas lapā sadaļu – datu bāzi par latviešu biedrībām un skolām, kas darbojas visā pasaulē.

Datu bāzē esam apkopojuši informāciju par latviešu biedrībām un organizācijām, kuras darbojas ar līdzīgiem mērķiem kā Rīgas Latviešu biedrība, kā arī par latviešu skolām un svētdienas skolām, kas darbojas pie biedrībām un organizācijām, tā radot iespējas veidot ciešāku sadarbību, dalīties pieredzē par organizāciju darbu un darbības specifiku dažādās valstīs. Sadaļā esam apkopojuši  informāciju par latviešu organizāciju vēsturi un šodienas darbu, fotogalerijas, kontaktus un saites uz organizāciju mājas lapām un vietnēm sociālajos tīklos.

2015. gada gaitā informācija par organizācijām tiks papildināta. Tāpat katru mēnesi piedāvāsim pasaules latviešu biedrību un skolu jaunumu un notikumu apskatu – to, kas Rīgas Latviešu biedrībai šķiet interesants un akcentējams pasaules latviešu organizāciju darbā, notikumus, no kā mēs un citi var iedvesmoties un mācīties.

Aicinām mūsu kolēģus dalīties pieredzē, informēt par savu darbu un jaunākajiem notikumiem, jo darbs, ko katra latviešu organizācija un skola savā pasaules malā veic, ir nesavtīgs un nenovērtējams, par to ir jārunā un ar to jālepojas – gan katram atsevišķi, gan visai latviešu organizāciju saimei kopumā!

Aktualitātes un ierosinājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@rlb.lv

Stāvēsim stipri un strādāsim droši!

Rīgas Latviešu biedrība

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv    www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.Par materiāla saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
 
      Atpakaļ