50165

Gruzijas Latviešu biedrība „Ave Sol !”Piemini Latviju!

Gruzijas Latviešu biedrībā „Ave Sol!” pirmsākumi meklējami 1992. gadā, kad Gruzijā dzīvojošie latvieši sāka regulāri tikties neformāli. Biedrība tika reģistrēta 1994. gada rudenī. Pēc likuma maiņas, biedrība atkārtoti reģistrēta 2005. gadā kā iepriekšējās darbības turpinātāja.

Gruzijas Latviešu biedrībā „Ave Sol!” darbojas ap 100 biedru. Biedrību vada valde. Gruzijas Latviešu biedrības „Ave Sol!” priekšsēdētāja ir Regīna Jakobidze. Pie biedrības darbojas Svētdienas skola, kuru vada Regīna Jakobidze, biedrības „Ave Sol!” dibinātāja un ilggadēja priekšsēdētāja.  Vēsture

Gruzijas Latviešu biedrība „Ave Sol!” radās PSRS sabrukuma rezultātā, jo visi, kuri nebija gruzīni pēc tautības vienā brīdī kļuva par nacionālajām minoritātēm, tajā skaitā arī latvieši. Gruzijā latvieši ir jaukto ģimeņu locekļi, galvenokārt tās ir sievietes, kuras ir ieprecējušās gruzīnu ģimenēs. Otrs iemesls, kāpēc Gruzijā dzīvojošie latvieši sāka meklēt savus tautiešus, bija vīzu režīma ieviešana. Uz Latviju, uz mājām pie vecākiem, radiem un draugiem bija jābrauc caur Krieviju, Baltkrieviju vai Ukrainu. Informācijas trūkums, izolētība no notikumiem Latvijā radīja krasu nepieciešamību meklēt sev līdzīgus un kopīgiem spēkiem atjaunot sakarus ar Dzimteni. Daudzi meklēja iespēju atgriezties Latvijā. Gruzijā dzīvojošie tautieši sanāca kopā 1992.gada rudenī un neformālā draudzība tajā laikā bija izdzīvošanas nosacījums.

Biedrībā darbojas ne tikai latvieši, bet arī Latvijā dzimuši lietuvieši, poļi, krievi, ukraiņi, vācieši. Lai gan biedrības biedru savstarpējā sarunvaloda bieži ir krievu valoda, daudzi no biedriem ļoti labi runā latviešu valodā un visi ir Latvijas patrioti, visi aktīvi piedalās biedrības darbā un pozitīva Latvijas tēla veidošanā.

Biedrība ar nosaukumu „Ave Sol!” tika reģistrēta 1994. Tā kā Gruzijas Parlaments mainīja likumu par nevalstisko organizāciju reģistrēšanu, biedrība 2005.gada 25.augustā tika reģistrēta no jauna. Taču tas nenozīmē, ka biedrība sāka darbu no nulles, tā savu dibinātāju vadībā turpināja iesākto darbu. Ilgus gadus, kopš tās reģistrācijas, biedrību vadīja Regīna Jakobidze, kura 13 gadus pildīja arī Latvijas Republikas Goda konsules pienākumus Gruzijā, stiprinot Latvijas un Gruzijas saites. 2010.gada pavasarī. Regīna Jakobidze izteica vēlēšanos atteikties no priekšsēdētājas pienākumiem. Viņas sekotāja Gruzijas Latviešu biedrības „Ave Sol!” vadītājas amatā bija Kristīne Nagle- Kuldžanišvili. Tagad no 2013.gada oktobra biedrības vadītājs ir Oskars Mickāns.

  Aktivitātes

Galvenais biedrības darbības virziens un ideja ir rūpes vienam par otru un jaunās paaudzes audzināšana latviešu tradīciju garā. Liela vērība tiek veltīta sakaru uzturēšanai un stiprināšanai ar Latviju. Biedrības biedri cenšas aktīvi piedalīties notikumos Latvijā - Dziesmu svētkos, 3x3 nometnēs, tautiešu konferencēs. Pēdējos gados Latviešu valodas skolas bērni aktīvi piedalās jauniešu nometnēs, kuras rīko Latvijā nevalstiskās organizācijas un Latviešu valodas Aģentūra. Pēdējā ir konsekvents mūsu sadarbības partneris Latvijā. Biedrība sadarbojas ar citām latviešu biedrībām. 1997.gada rudenī Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova Tbilisi noorganizēja Krievijas Latviešu kongresa sēdi, kura  bija liels stimuls darba aktivizēšanai biedrībā.

Pēc biedrības izveidošanas pirmais Gruzijas latviešu uzdevums bija dzimtenes tradīciju saglabāšana, un tā kopš 1992.gada katru gadu tiek atzīmēti Līgo svētki, arī Ziemassvētki, Lieldienas. Par īpašiem svētkiem kļuvis 18.novembris, kas tiek svinēts latviskā garā – biedrības biedri uzvelk pašu gādātus un šūtus latviešu tautastērpus, tiek rīkota latviešu grāmatu, gleznu, keramikas, dzintara izstāde, viesi tiek cienāti ar latviešu dzērieniem un ēdieniem.

Biedrības biedri pulcējas arī ģimenes godos. Tā īpaši skaisti atzīmētas Lidijas un Otari Tvaradzes zelta kāzas, par kurām tika gatavota arī TV pārraide, saskaņā ar latviskām tradīcijām svinētas Nonnas un Rostoma Gabilaja sudraba kāzas. Atzīmējām mūsu visvecākās locekles Vilhelmīnas Vilciņas-Koridzes simts gadu jubileju. 2014.gada decembrī bijām ciemos Gori pilsētā pie mūsu Zīnas Hubuluri, atzīmējām šīs dāmas 90 gadus. Bez tam priecājamies par katru jaundzimušo cilvēciņu latviešu-gruzīnu ģimenēs. 2014.gadā ir piedzimuši 2 zēni un 3 meitenītas – mūsu nākotne.

Īpaša latviešu kultūras popularizācijas sfēra Gruzijā ir literatūra. Biedrības Goda biedrs ir Ušangs Sahlthucišvili, kurš 20. gadsimta 60.gados beidzis LVU Filologijas fakultāti. Ušangs Sahlthucišvili tulkojis no latviešu uz gruzīnu valodu virkni  latviešu rakstnieku stāstu un romānu. Ušangam Sahlthucišvili pievienojusies jauno tulkotāju paaudze - Nino Jakobidze un Vardi Tvaladze, kuras mācījušās Latvijas Universitātes Baltu valodu fakultātē. Savukārt māksliniece Irma Čubinidze ilustrējusi latviešu pasaku un latviešu autoru darbu izdevumus.

Biedrības liels veikums un lepnums ir latviešu mākslinieka Jūlija Straumes dzīves un darba gaitu izpēte un viņa atstātā lietišķās mākslas mantojuma popularizēšana. Organizētas starptautiskas konferences un J.Straumes izstādes, atklāta memoriālā plāksne pie nama, kur 20. gadsimta 20 – tajos gados dzīvoja un Latvijas Konsula pienākumus pildīja J.Straume. Ar biedrības atbalstu tapis LMA maģistrantes Laimas Kļaviņas pētījums par J.Straumi, uz ko balstoties tapusi grāmata, kuras tulkojumu un izdošanu Gruzijā veicinājuši biedrības biedri.

Darbs ar Jūlija Straumes mantojuma pētīšanu turpinās nepārtraukti. 2014.gads bija  viņa jubilejas gads – 140 gadi no dzimsšanas, un mēs to nosvinējām kopā ar mūsu sadarbības partneriem – Gulbenes pašvaldību, Gulbenes Mākslas skolu un Druvienas muzeju. Druviena ir J.Straumes dzimtene. Vispirms mēs bijām viesos Gulbenē, bet septembrī  mūsu partneri-ciemiņi bija Tbilisī. Mēs visi piedalījāmies J.Straumes personālās izstādes sagatavošanā Gruzijas Lietišķās mākslas Muzejā, un Biedrības 20-gadu jubilejas svētki sākās ar šīs izstādes atklāšanu.  Novadījām semināru Muzejā,  un tika panākta vienošanās par Gulbenes Mākslas skolas un Gruzijas Lietišķās mākslas Muzeja tālāku sadarbību.

No 2005.gada Biedrība sāka pētīt latvieša Roberta Kupča mantojumu, pie mums atnāca viņa mazdēls Igors Parastajevs, R.Kupča meitas dēls, kurš mūs aizrāva ar stāstu par sava latviešu vecātēva biogrāfiju. R.Kupcis bijs farmaceits, kīmiķis, eksperts utt. Viņš vadīja Ekspertīžu ķīmisko laboratoriju Tbilisī vairāk kā 40 gadus un ir iegājis Gruzijas ķīmijas un farmācijas vēsturē kā pirmais zinātnieks, kurš Gruzijas dzeramo un dziedējošo minerālūdeņu  standartus „zinātniskoja” – izpētīja to ķiīmisko saturu un noteica katra ūdens izmantošanu attiecīgo slimību ārstēšanai. Mūsu pētījumu galvenais sadarbības partneris bija un ir Gruzijas politehniskās universitātes profesors Rezo Shiladze, kurš vēl pirms mūsu intereses bija pētījis mūsu tautieša zinātnisko mantojumu un ir neaizvietojams konsultants mūsu pētījumos. 2013.gada 4.maijā LR Ārlietu ministrija apbalvoja profesoru R.Shiladze ar Atzinības Diplomu. Biedrības darba rezultātā 2009.gadā uz nama, kurā atradās „Kupča laboratorija” tika atklāta viņa piemiņas plāksne.

Jauni pētījumi sākās 2013.gada pavasarī, kad pie mums ar priekšlikumu iemūžināt latviešu pirmā Admirāļa Teodora Spādes vārdu atnāca Tbilisi mērijas darbinieks Badri Goguadze. Darbs rit pilnā sparā, iepazināmies ar tiem cilvēkiem Latvijā, kuri ir pētījuši Teodora Spādes biogrāfiju, kuri ir piedalījušies viņa mirstīgo atlieku pārapbēdīšanā uz Latviju no Kazahstānas pilsētas Temirtau  1990.gadā – ar Juri Ciganovu, ar Mārtiņu Bisteru, ar viceadmirāli Jāni Bērziņu un citiem. Ir novadīta informatīva konference Biedrībā, ir iztulkoti uz gruzīnu valodu vairāki T.Spādes dzejoļi, aktīvi publicējas B.Goguadze Gruzijas presē.  LR Prezidenta vizītes laikā Batumi uz Gruzijas jūras Akadēmijas ēkas tika atklāta Teodora Spādes piemiņas plāksne, tas ir Latvijas vēstniecības darbinieku nopelns – vēstnieces Elitas Gaveles un militārā atašē Jāņa Dreimaņa nopelns. Bet Biedrībai sākas jauns – „admirāļu”periods, jāizpēta – kādi ir ši mūsu tautieša nopelni Gruzijas jūras kara flotes veidošanā.

Kopš 1995. gada darbojas latviešu valodas svētdienas skola, ko vada Regīna Jakobidze. Gadu gaitā skolā skolojušies vairāku paaudžu bērni. Daudzi no biedrības jauniešiem pieaugot savas dzīves gaitas saistījuši ar Latviju. No 2013.gada rudens strādā jau otrā latviešu valodas skola, kurā mācās 16 bērni vecumā no 6 līdz 15 gadiem. Kopā ar viņiem mācās 5 pieaugušie, kuru entuziasms nav mazāks kā bērniem.

Biedrība iesaistās arī pilsētas un valsts mēroga pasākumos, darbojas Gruzijas mazākumtautību associācijā, iesaistās starptautiskos projektos. Biedrības aktivitātes atbalsta Latvijas vēstniecība Gruzijā. Pēdējos gados visas Biedrības cerības ir saistītas ar LV Vēstniecību, jo Vēstniecības telpās strādā Skoliņa, turpat notiek svarīgākie svētki un tikšanās.

2014. gada 26. septembrī Gruzijas Latviešu biedrībā „Ave Sol!” Gruzijas Rakstnieku namā svinēja savu 20 gadu jubileju. Svinīgo pasākumu atklāja Valsts Akadēmiskais koris „Latvija” un Gruzijas vīru vokālā grupa „Didgori”, izpildot Latvijas un Gruzijas valsts himnas. Pateicību par latvisko vērtību un latviskās identitātes saglabāšanu, valodas mācīšanu un Latvijas un Gruzijas saišu stiprināšanu izteica Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas vēstniece Gruzijā Elita Gavele. Īpaši izveidotā piemiņas telpā svētku viesiem bija iespēja aplūkot fotogrāfijas no Latviešu biedrības fotoarhīviem. Biedrības jaunākā paaudze  - latviešu skoliņas audzēkņi uzstājās ar latviešu dzejas lasījumu.

Pēdējie 2014.gada notikumi bija ļoti cieši saistīti ar Latviju. Pateicoties  LV Izglītības un zinātnes ministrijas nelielam finasējumam skaisti tika nosvinēta Mārtiņdiena – ar izbraukumu pie ezera, ar bērnu zīmējumu konkursu , ar īstu latviešu ēdienu izēšanos. Bet apogejs bija Latvijas prezidenta Andra Bērziņa vizīte. 26.novembrī bija viņa tikšanās ar diasporu un lielā diplomātiskā pieņemšana ar Latvijas un Gruzijas prezidentiem, visur bijām aicināti arī mēs, un mums bija iespēja parunāt „tiešā runā” ar valstu pirmajiem vadītajiem. Ar LV Prezidentu mēs runājām par dubultpilsonību, uz kuru nav tiesību Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo Gruzijā ar uzturēsanās atļaujām, ar Gruzijas Prezidentu runājām par „Mazākumtautību nama” radīšanu Tbilisi pilsētā un par piemēru minējām tāda nama esamību Rīgā. Jāsaka, ka abos gadījumos Prezidenti izsaka saprašanu, bet mēs ceram uz kaut ko vairāk.

Gruzijas Latviešu biedrība „Ave Sol!”, kurā līdzdarbojas vairāku paaudžu pārstāvji, ir uzskatāms piemērs kā viena kopēja ideja un doma par latviskās identitātes un vērtību saglabāšanu spēj vienot dažādu tautu, paaudžu un interešu pārstāvjus.

 Kontakti

Biedrības adrese
Gruzijas Latviešu biedrība „Ave Sol!”, 17 R. Tabukashvili Street, Tbilisi, Georgia
E – pasts:  avesol@caucasus.net

Latviešu biedrības „Ave Sol!” priekšsēdētāja Regīna Jakobidze
Tel.  995 599519945;  995  382995197
E - pasts: regina.jakobidze@gmail.com
Mājas lapa
http://avesolge.blogspot.com

https://www.facebook.com/pages/Avesol/1381250282095531

Ielādēju... 
      Atpakaļ