51351

Grācas Latviešu kultūras biedrībaGrācas Latviešu kultūras biedrība dibināta 2014. gadā, lai apzinātu un pulcētu Grācā un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus, stiprinātu latviskuma vidi. Biedrības darbība ir orientēta uz kultūras vērtību kopšanu, tā ir brīvprātīga, politiski neitrāla, bezpeļņas organizācija.Biedrības pārvaldes institūcijas ir pilnsapulce, valde, revidenti un šķīrējtiesa. Nosauktās institūcijas veic savu darbu sabiedriskā kārtā.

Grācas Latviešu kultūras biedrības darbu vada valde. Biedrības valdē darbojas 5 locekļi – priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs, sekretāra vietnieks un kasieris.
Valde tiek ievēlēta uz 2 gadiem.

Biedrībā darbojas ap 45 biedriem.

Grācas Latviešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētājs ir Artis Kalniņš.

 Aktivitātes

Grācas Latviešu kultūras biedrības mērķi ir:

  • Grācā un Štīrijā dzīvojošo latviešu svētku pasākumu organizēšana un latviešu kopienas attīstīšana.
  • Latviešu nacionālo svētku organizēšana un valsts sabiedrisko un politisko pasākumu atbalstīšana Grācā un Štīrijā.
  • Latviešu valodas, tradīciju un latviešu pašapziņas kopšana, kā arī mērķtiecīga latviešu kultūras vērtību audzināšana bērnos.
  • Latvijas un Austrijas kultūras un sociālo sakaru veicināšana.

Grācas Latviešu kultūras biedrība organizē un atzīmē  Latvijas nacionālos un tradicionālos svētkus, atbalsta  biedrības biedru iniciatīvu latviskuma propagandā, veicina Latvijas un Austrijas kultūras sakarus,  sniedz morālo atbalstu un palīdzību grūtībās nonākušiem tautiešiem, atbalsta Latvijas valsts pasākumu norisi ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešiem Grācā un tās apkārtnē.

Biedrība savā darbībā sadarbojas ar citām organizācijām un līdzīgus mērķus izvirzījušām biedrībām gan Austrijā, gan Latvijā, gan citu pasaulē, kā arī ar Latvijas Republikas  vēstniecību Austrijā. Biedrība veido un uztur mājas lapu, veido savu videotēku, fotoarhīvu, audiotēku  un bibliotēku.

Pie biedrības darbojas Grācas Latviešu skola „Auseklītis” .

 Kontakti

Biedrības adrese
Lilienthalgasse 20a, 8020 Graza, Austria

E-pasts: info@glkb.lv 
Tel. 004369911542750

Mājas lapa
http://www.glb.org.lv
http://www.draugiem.lv/gracaslatviesuapvienba/

Grācas Latviešu skola „Auseklītis”
Lilienthalgasse 20a, 8020 Graza, Austria

Baiba Vilciņa
E-pasts: graz_info@inbox.lv 

Ielādēju... 
      Atpakaļ