Dienvidzviedrijas Latviešu biedrībaDienvidzviedrijas Latviešu biedrība dibināta 2009. gada 7.martā Malmē.    

Dienvidzviedrijas Latviešu biedrība ir Zviedrijas Latviešu apvienības reģionālā nodaļa ar tiesībām pašai noteikt savu darbību un organizācijas uzbūvi.
Biedrības mērķis ir vienot Dienvidzviedrijā dzīvojošos latviešus. Biedrības darbības centrs atrodas Malmē.
Biedrības uzdevumi ir veicināt vietējās latviešu sabiedrības identitātes apziņu un stiprināt sakarus starp Zviedrijas latviešiem, sekmēt latviešu valodas apguvi un tās nozīmības izpratni, īpaši bērnu un jauniešu vidū, organizēt un atbalstīt dažādus projektus un sarīkojumus, sadarboties ar citām diasporas latviešu organizācjām un organizācijām Latvijā.

Biedrības augstākais pārvaldes orgāns ir biedru pilnsapulce, kas sanāk ne retāk kā reizi gadā. Biedrības pilnsapulce uz vienu gadu ievēl biedrības valdi 7 cilvēku sastāvā, kura vada biedrības ikdienas darbu, un biedrības priekšsēdētāju.

Dienvidzviedrijas Latviešu biedrības priekšsēdētāja ir Arta Stepiņa.Vēsture
Zviedrijas dienvidu lēnē Skonē šā gadsimta sākumā savu darbību kopš pēckara gadiem bija saglabājusi tikai viena latviešu organizācija -  Lundas Latviešu luterāņu draudze, kura darbojās joprojām. 2006. gadā Malmē tika dibināts Zviedrijas – Dānijas latviešu koris.
Lai pulcētu plašāku latviešu loku kā toreiz pastāvošās Latvijas Palīdzības komitejas neatkarīga reģionālā nodaļa 2009. gadā tika nodibināta Dienvidzviedrijas Latviešu biedrība. Apvienojot Zviedrijas latviešu organizāciju darbību Zviedrijas Latviešu apvienībā, Dienvidzviedrijas Latviešu biedrība darbojas kā viena no tās nodaļām.

  Aktivitātes
Dienvidzviedrijas Latviešu biedrība rīko gadskārtējus tradicionālus pasākumus ģimenēm – Lieldienas, Pavasara pikniku, Jāņu svinības, Miķeļdienu un 18. Novembra svinības. Notiek arī kopīgas ekskursijas, sporta pasākumi, tiek realizēti dažādi projekti.
Īpaša vērība tiek veltīta aktivitātēm bērniem, kuriem vismaz viens no vecākiem ir latvietis. Darbojas Bērnu skola Helsingborgā un Malmes bērnu grupa.
    2006. gadā Malmē tika dibināts Zviedrijas – Dānijas Latviešu koris. Koris ir koncertējis gan latviešu sarīkojumos Zviedrijā un Dānijā, gan uzstājies plašākai auditorijai. Koris piedalījies arī Dziesmu svētkos Latvijā.


  Kontakti

Adrese
Biedrības pilnsapulces un valdes sapulces, ka arī liela daļa pasākumu notiek Malmē,
Sv. Mikaela baznīcā, (Orkestergatan 5, Malm)

E-pasts: latviesu.biedriba@gmail.com


Zviedrijas – Dānijas Latviešu koris
Kora priekšsēdētāja Dzidra Vēveris-Åkeson
E-pasts: dzidra.veverisakerson@gmail.com

Mājas lapa: www.dienvidzviedrijaslatviesi.se
 
      Atpakaļ