Dienvidaustrālijas Latviešu organizāciju apvienībaDienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība (DLOA) dibināta un reģistrēta  1985.gada 5. septembrī, lai koordinētu latviešu organizāciju aktivitātes Dienvidaustrālijas pavalstī, atbalstot un veicinot latviešu organizācijas saglabāt un attīstīt latviešu kultūru un izglītību.
 DLOA kalpo izglītojošiem un labdarīgiem mērķiem. Tā pauž latviešu kopienas intereses Austrālijas sabiedrībā un pārstāv Latviešu organizācijas valsts, pašvaldībā un citās institūcijās. DLOA palīdz saglabāt esošo latviešu kultūras mantojumu un atbalsta jaunradi, kas nes labumu latviešiem un sabiedrībai kopumā, atbalsta Adelaides latviešu skolas un citas aktivitātes, kas nodrošina latviešu valodas, literatūras, vēstures un citu kultūras aspektu mācīšanu.

DLOA lēmējvara pieder DLOA Sapulcei, kam ir jānotiek vismaz vienu reizi gadā. Sapulču starplaikos DLOA vada valde četru cilvēku sastāvā. Valdes sastāvā ir priekšsēdis, vicepriekšsēdis, sekretārs un kasieris. DLOA vada valde, kas tiek ievēlēta uz 3 gadiem.

2014. gada 1. oktobrī uz nākamajiem trim gadiem par DLOA priekšsēdi ievēlēts Reinis Dancis, vicepriekšēde – Skaidrīte Auguļēviča, kasieris – Varis Līdums, sekretāre – Iveta Leitase, konsultante – Malda Ceplīte.

Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība ietilpst Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzelandē sastāvā.

  Kontakti 
Mājas lapa
http://www.dloa.org.au
 
      Atpakaļ