50009

Brisbenas Latviešu biedrībaLai cieši kopā turamies!

Brisbenas Latviešu biedrība dibināta 1950. gadā.   Vēsture

Kvīnslendas latvieši sāka pulcēties 1949. gadā dievkalpojumos. Pirmais dievkalpojums latviešiem notika 1949. gada 24. novembrī vācu valodā un to vadīja mācītājs Reimerss. Dievkalpojumā bija sanākuši 54 latvieši.

1950. gada 14. janvārī nodibinājās latviešu jauktais koris E. Kaluma vadībā. 1950. gadā E.Kaluma vadībā nodibina Brisbenas latviešu kori un vīru dubultkvartetu.
Tika organizētas latviešu kopsanāksmes 1950. gada 28. janvārī un 18.martā, kur nolēma sasaukt Brisbanes Latviešu biedrības dibināšanas sapulci. Tā notika 1950. gada 1.aprīlī. Sapulcē piedalījās 56 tautieši. Dibināšanas sapulce notika Austrālijas luterāņu Betlēmes draudzes sanāksmju telpās Brisbanes „Fortitude Valley”.

Pirmais Brisbenas Latviešu biedrības valdes priekšsēdis bija Edgars Kalums (1950.-1951.), valdes locekļi – B.Klaikalietis, V.Grīnbergs, V.Buks un O.Rubis. Turpmākie valdes priekšsēdētāji: Ādolfs Garancis (1951-1952), Jēkabs Kariks (1952-1953), Jānis Kūkums (1953-1989), Arnis Siksna (1989 – 1996), Sandra Kļaviņa (1996-1997), Irēne Kūkuma un Ādolfs Lācis.

Biedrība izveidoja jaukto kori „Beverīna”, bibliotēku, iekārtoja latviešu namu. 1950. gadā darbu uzsāka BLB teātra kopa. 1954. gadā teātra grupu pārņem Daugavas Vanagi. 1951. gada oktobrī ar 14 dalībniekiem, vadītāju Gaidu Stenderi un pianistu Maksimilianu Sprīvuli nodibinājās BLB tautas deju kopa „Senatne”. Dejotāju skaits ātri pieauga. Senatne piedalījās daudzos sarīkojumos gan Brisbenas, gan Austrālijas mērogā. Dejotāju skaitam sarūkot, „Senatne” beidza darbību 2000. gadā 1954. gadā BLB dibina Jaunatnes pulciņu. Jaunatnes pulciņš ilgus gadus rīkoja priekšlasījumus par latviešu valodu, vēsturi, literatūru un mūziku. Jaunatnes pulciņš vairs nepastāv. Pie biedrības darbojusies arī Literātu kopa.
Biedrības paspārnē Brisbenā tika rīkotas astoņas Austrālijas Latviešu Kultūras dienas.

  Aktivitātes

Biedrības paspārnē 1953. gada 27. augustā darbību sāka un joprojām darbojas BLB jauktais koris „Beverīna”.
Brisbenas Latviešu biedrībā ir izveidota plaša bibliotēka. Pirmais bibliotēkas vadītājs bija Visvaldis Buks. Daudz darba bibliotēkas izveidošanā veikuši Jānis Zosars, Arvīds Biela, Valdis Gertners. Bibliotēkā tagad ir arī grāmatas angļu valodā – latviešu literātu darbu tulkojumi.
BLB turpina rīkot tautiešu tikšanās, literārus vakarus, video filmu izrādes. Ar naudas ziedojumiem tiek atbalstīti studenti Latvijā un Okupācijas muzejs.
Brisbenas Latviešu biedrība darbojas Brisbenas latviešu namā. Nama telpas iespējams arī izīrēt citām vajadzībām.

  Kontakti

Biedrības adrese

Latviešu nams (Latvian House)
Brisbane Latvian Association , 24 Church Avenue, Woolloongabba, Queensland, 4102

E-pasts: brisbanelatvianhall@gmail.com
Tel. 61 07 391 4354

Brisbenas Latviešu biedrības valdes priekšsēdis Ādolfs Lācis
Brisbane Latvian Association, 19 Belleview Parade, Paddington, QLD 4064, Australia

E-pasts: a.lacis@bigpond.com
    
Mājas lapa

http://brisbenaslatviesi.blogspot.com

Ielādēju... 
      Atpakaļ