50163

Akmenes rajona Latviešu biedrība „Sakta”Akmenes rajono Latviu draugija „Sakta” („Sagi”)

Biedrības mērķis ir apvienot Lietuvas Republikas Akmenes rajonā dzīvojošos latviešus, saglabāt latvisko identitāti, mācot bērniem latviešu valodu, organizējot latviešu tikšanos ar citām Lietuvas Latviešu biedrībām, rīkojot ekskursijas uz Latviju. Biedrības galvenais vadības orgāns ir biedru sapulce. Biedrības darbu organizē biedrības priekšnieks, 2 palīgi un grāmatvedis.

Akmenes rajona Latviešu biedrības „Sakta” priekšniece ir Sandra Saliamaniene.
  Vēsture

1997. gada 1. martā Akmenes Tautas namā tika dibināta Akmenes rajona Latviešu etnokultūras biedrība "Sakta". Dibināšanas sapulcē piedalījās 15 dibinātāji. Par pirmo biedrības priekšnieku kļuva Arvīds Skudris, par viņa palīdzi Spodra Bogavičiene.
Biedrība aktīvi uzsāka darbu, rīkojot Latviešu dienas un citus sarīkojumus, sāka veidot latviešu grāmatu krājumu, par biedrības līdzekļiem izremontējot telpu Akmenes Tautas namā. Uz sarīkojumiem tika aicināti viesi no Latvijas. Biedrības biedri piedalījās Lietuvas latviešu kopīgos sarīkojumos, organizēja ekskursijas uz Latviju.
1999. gada janvārī  "Sakta" tika reģistrēta kā pastāvīga nevalstiskā organizācija. Organizācijas nosaukums - Akmenes rajona Latviešu biedrība "Sakta". Par biedrības priekšnieci ievēlēja Spodru Bogavičieni. 
2002. gada septembrī sāk darboties Akmenes latviešu Svētdienas skola, kas darbojas biedrības „Sakta” telpās.

  Aktivitātes

Notiek regulāras biedru tikšanās, biedrība iesaistās kopīgos sadarbības projektos gan ar Lietuvas latviešiem, gan Latvijas lietuviešiem. Biedrība Valsts svētkus un gadskārtu svētkus cenšas svinēt kopā ar citiem Lietuvas latviešiem, viesojoties Lietuvas Latviešu biedrībās –Viļņā, Kauņā, Klaipēdā, Jonišķos. Biedrība turpina vākt latviešu grāmatu krājumu, rīkot ekskursijas uz Latviju, piedalīties Lietuvas un Latvijas kaimiņu novadu – Akmenes un Dobeles kopīgos projektos un pasākumos. Biedrība sadarbojas ar Lietuvas Mazākumtautību departamentu un Latvijas Vēstniecību Lietuvā.

  Kontakti

Biedrības adrese
Akmenes rajono Latviu draugija „Sakta”, Stoties g. Nr.42, Akmene, LT-85379, Lietuva

Akmenes rajona Latviešu biedrības „Sakta” priekšniece Sandra Saliamaniene
Tel. 370 867214992
E-pasts: saliamans@gmail.com

Ielādēju... 
      Atpakaļ