Aizkraukles Latviešu biedrībaAizkraukles Latviešu biedrība dibināta 1996. gada 27. septembrī Aizkrauklē, piedaloties 23 dibinātājiem.

Aizkraukles Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tautas tradīcijas, nacionālo identitāti un latvisko dzīves veidu, sekmēt izglītības zinātnes, mākslas un literatūras attīstību.Aizkraukles Latviešu biedrība ir Latviešu biedrību savienības biedre. Aizkraukles Latviešu biedrība ir sabiedriska labuma organizācija.

Aizkraukles Latviešu biedrību vada valde 3 cilvēku sastāvā. Aizkraukles Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājs kopš 2005. gada ir Juris Vanags.

Aizkraukles Latviešu biedrības paspārnē darbojas vītu koris „Staburags” – tradīcijām bagāts kolektīvs, dibināts 1967. gadā. Koris kopš savas dibināšanas ir piedalījies visos Dziesmu svētkos un mūsdienās turpina bagātās vēsturiskās novada dziedāšanas tradīcijas, kuras aizsākušās 1864. gadā, kad tautskolotājs Jānis Bankins nodibināja Aizkraukles vīru kori. 1870. gadā tika dibināta Aizkraukles Dziedātāju biedrība, kuras jauktais koris piedalījās pirmajos Vispārējos latviešu dziedāšanas svētkos 1973. gadā. Šī biedrība darbojās līdz pat 1940. gadam, kad padomju vara to, tāpat kā visas citas sabiedriskās organizācijas, likvidēja.

2007. gadā izdota grāmata “Mūžu mūžos būs dziesma” par godu Aizkraukles vīru kora “Staburags” 40 gadu jubilejai
Aizkraukles Latviešu biedrība cieši sadarbojas ar Aizkraukles vēstures un mākslas muzeju „Kalna Ziedi”, rodot tajā mājvietu un  rīkojot kopīgus sarīkojumus.

 Kontakti

Adrese
„Kalna Ziedi”, Muzeja iela, Aizkraukle, LV 5101

Juris Vanags, Aizkraukles Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājs
E-pasts: juris.vanags@inbox.lv
Tālr.: 29780288,

Majas lapa
www.latviesubiedribas.lv
 
      Atpakaļ