Adelaides Latviešu skolaAdelaides Latviešu skolas mērķi ir mācīt latviešu  valodu, kultūru, vēsturi un tradīcijas, lai bērni varētu uzturēt un saglabāt latvisko identitāti, dodot iespēju nākotnē kļūt par aktīviem un lojāliem Latvijas pilsoņiem.

Pamatskolā mācās bērni un jaunieši no sagatavošanas klases līdz 7.klasei. Pamatskolas mērķis ir iemācīt pēc iespējas brīvāk pārvaldīt latviešu valodu, iepazīstināt ar latviešu kultūru, vēsturi un ģeogrāfiju. Mācības notiek arī vidusskolas un pieaugušo grupās. Darbojas spēļu grupa un bērnudārzs. Latviešu skolu ir dibinājusi un pārrauga Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība. Skola darbojas zem Dienvidaustrālijas pavalsts Etnisko skolu valdes, kas ir valdības institūcija un kura daļēji atbalsta skolu finansiāli. Skola sastāv arī Etnisko skolu asociācijā, kas ir brīvprātīga organizācija, kura apvieno Dienvidaustrālijas etniskās skolas un sniedz tām metodisko pabalstu.  Kontakti

Skolas adrese

4 Clark Street, Wayville, SA 5034, Australia

E-pasts: adelaidesskola@gmail.com
Tel.: 0402 054 854; 08 8332 6152; 0405 771 459

Vidusskolas un pieaugušo apmācības - Ilga Vasele
E-pasts:  ilga_vasele@hotmail.com

Pamatskola - Iveta Leitase
E-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Bērnudārzs un spēļu grupa  -  Mārīte Rumpe
E-pasts: m.rumpe@gmail.com

Mājas lapa

http://www.skola.org.au
 
      Atpakaļ