13229

Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā
28.03.2011


Programmu izstrādāja un apmācības vadīja režisore, kultūrizglītības darba speciāliste Margita Poriete, režisors, kultūras darbinieks Pēteris Vilkaste

Atrast – saprast!
Radīt – rādīt!
Spēlēt – vēlēt labu!

Bērni vislabāk saprotas, kopā spēlējoties. Teātra spēle ir brīnišķīgs veids, kā atgriezties bērnībā, atkal izjust spēlēšanās baudu, pārvarēt savas iekšējās barjeras pret citādo, pieņemt otru – atšķirīgu – cilvēku kā sev tuvāko. 

Programmas mērķis - apgūt apmācības metodes publiskās uzstāšanās un saskarsmes apgūšanai, sniegt izpratni par psiholoģiskajiem aspektiem strādājot ar plašu auditoriju. Izstrādātas metodes psiholoģisku barjeru pārvarēšanai saistībā ar publisko runu, arī metodes, kas atvieglotu jaunu kontaktu un savstarpējas izpratnes veidošanu. Programmā tiek izmantoti aktiera meistarības apguves pamati. Kā inovatīvs risinājums mērķu sasniegšanai programmā izstrādāta arī apmācība, kā veidot teatralizētus uzdevumus, izmantojot priekšmetu transformāciju, dažādu objektu, tradicionālos darba rīkus, amatniecības izstrādājumus un dabas materiālus, kas saistīti ar dažādu etnisko grupu tradicionālajām gadskārtām.

Metodiskie materiāli      Atpakaļ