13228

Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi
28.03.2011


Programmu izstrādāja un vadīja etnopsiholoģe, pedagoģe Māra Mellēna, Latviešu folkloras krātuves vadošais pētnieks Guntis Pakalns

Stāstīt. Klausīties. Saprasties.

Izmantojot savstarpēju pieredzes un piedzīvotā apmaiņu, kas ietverta stāstos un stāstīšanas situācijās, mācījāmies izmantot stāstus un stāstīšanu kā senu un ļoti spēcīgu saskarsmes līdzekli. Iepazīnāmies ar dažādu tautu stāstīšanas tradīcijām.

Līdztekus profesionālo pienākumu veikšanai valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem, biedrību un nodibinājumu un starptautisko organizāciju pārstāvjiem ir būtiski pilnveidot saskarsmes prasmes un apgūt jaunas metodes sabiedrības integrācijas problēmu risināšanai, apgūt iemaņas šo jautājumu risināt izmantojot stāstus. Dalībnieku stāstītprasmju pilnveidošana, saskarsmes iemaņu attīstīšana un stāstu pielietošanas stratēģiju apguves dažādās situācijās nodrošinās sociālās, kultūras un etniskās integrēšanas kapacitātes veicināšanu. Programma iepazīstina ar Latvijas un citu zemju pieredzi starpkultūru dialoga un savstarpējās saprašanās rosināšanā, sociālās un etniskās spriedzes mazināšanā. Iepazīstina ar citu zemju folkloru, it īpaši ar tiem žanriem un stāstīšanas stratēģijām, kas var tikt izmantoti ikdienas komunikācijā, pasākumos un nodarbībās – pasakām, teikām, mītiem, leģendām, anekdotēm, nostāstiem, kā arī ar atmiņu stāstiem, biogrāfisko stāstīšanu utt. Paredzēts arī ieskats latviešu folklorā, tai skaitā par dažādu tautību tipāžiem un stereotipiem, kā arī par to, kā folkloras un citu nozaru pētnieki interpretē šos tekstus.Apmācību programma

Metodiskie materiāli
      Atpakaļ