Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā
28.03.2011


Programmu izstrādāja un apmācības vadīja teologs, vēsturnieks, doktors Guntis Kalme, psiholoģe Diāna Staņko, lektore Anita Feldmane

Sapratīsim cits citu dažādībā! 

Programma sniedz iespēju pilnveidot savas komunikācijas prasmes, sastopoties ar atšķirīgu etnisko grupu, kultūru un reliģiju pārstāvjiem, tā iepazīstina ar svarīgākajiem globalizācijas faktoriem saistībā ar migrācijas procesiem.

Kultūru mēdz dēvēt par “visas sabiedrības dzīves stilu”. Tādēļ tā sevī ietver uzvedības normas, ģērbšanās normas, valodu, reliģiju, rituālus, kā arī likumus, morāli un uzskatu sistēmas. Kultūras kultiskā elementa akcentuācija visvairāk ir raksturīga tādai humanitāro zināšanu sistēmai, kura ir saistīta ar mitoloģiju vai reliģiju. Tiek uzsvērta ticības, kultisko tradīciju un augstāko garīgo līmeņu klātbūtne kultūras norisēs. Nav nevienas senatnes vai mūsdienu kultūras, kurā nebūtu reliģiskās ticības lielās lomas sabiedrības konsolidācijas procesos. Programmā tiek apskatītas latviešu un citu šobrīd Latvijā dzīvojošo tautību grupu vēsturiskās saknes. Pētītas kopējās un atšķirīgās reliģijas un ticības izpausmju šķautnes, tā palīdzot labāk gūt savstarpēju izpratni dažādu nacionalitāšu cilvēkiem. Aplūkojot personīgās identitātes saistību ar kultūru un starpkultūru komunikāciju Latvijā, tiek sniegts ieskats tautu etniskās identifikāciju problēmās dažādu nacionalitāšu saskarsmē.

Metodiskie materiāli


      Atpakaļ