74807

Koncerts "Adventa Gaism"
18.12.2016


Koncerts Adventa Gaism

Visi laipni aicinti uz labdarbas koncertu Adventa Gaism, kur notiks 2016. gada 18. decembr plkst. 15.00 Rgas Latvieu biedrbas Baltaj zl.
Koncert piedals: Lauma Malnace (mecosoprns), Ansis Bti (tenors), Gunrs Mrnieks,  Arta Lipora (vijole),  Emlija Rozenteina (ells), k ar Jzepa Media Rgas 1. mzikas skolas meiteu koris Vivace, dirientes Andra Fenhane, Alise Koknvia un Jzepa Media Rgas 1. mzikas skolas kamerorestris Armonico, dirients Normunds Dreis. Koncertu vada muzikoloe Auriga Jermaka.
Programm: Antonio Vivaldi, Jozefa Haidna, Ptera Vaska, Andra Baloa un Annas Veismanes mzika.
 
Koncerta ietvaros aicinm apskatt Biedrbas Rgas pilstas Rpju brns jaunieu ar gargs attstbas traucjumiem  rokdarbu izstdi 
 
Ieeja par ziedojumu
 
Rgas Latvieu biedrba sadarbb ar Jzepa Media Rgas 1. mzikas skolu jau astoto gadu pc krtas organiz labdarbas koncertu Adventa Gaism. Vairku gadu garum koncertos ir uzstjuies dadu mzikas skolu audzki, augstskolu studenti, Latvij pazstami profesionli mzii, k ar brni un jauniei ar pam vajadzbm. Koncerta ietvaros notiek ar mkslas darbu un rokdarbu izstde. oreiz ms organizjam pau darbu izstdi, kur bs redzami Biedrbas Rgas pilstas Rpju brns jaunieu ar gargs attstbas traucjumiem rokdarbi.
Adventa laiks ikvienu no mums aicina vairk domt par dzves jgu, izvirztajiem mriem un veicamajiem uzdevumiem. Meklt un atrast gargu saturu, ar ko piepildt savu dzves izvlto ceu. Manuprt, btiski ir veicint un attstt msu jaunaj paaudz tdas pabas k cilvkmlestba, labestba, iejtba un savstarpj paldzba. Universl mkslas un mzikas valoda spj uzrunt un vienot dadu tautbu, reliiju un politisku uzskatu cilvkus. Jo vairk jauniei interessies par mziku, apgs mzikas instrumentu spltprasmi un iesaistsies radoos mkslas procesos, jo intelientka, gudrka, vienotka un stiprka bs msu sabiedrba kopum.
Koncerts Adventa Gaism ir projekts, kas saturiski balstts uz radoumu, brnu un jaunieu, k ar profesionlu mziu un mkslinieku savstarpju sadarbbu. pas notikums aj koncert bs Annas Veismanes kanttes Balt ziemas roze un Andra Baloa skadarba Par tiem, ko nezinm pirmatskaojumi.


Normunds Dreis
Rgas Latvieu biedrbas domnieks, koncerta mkslinieciskais vadtjs   
   

 Konceru atbalsta Biedrba "Rgas pilstas Rpju brns, Jzepa Media Rgas 1. mzikas skola, Latvijas Orestru asocicija

 
      Atpaka