126404

Oktobr kokltju ansambi iezms ceu uz Dziesmu un Deju svtkiem
09.10.2022


Gatavojoties XXVII Visprjo latvieu Dziesmu un XVII Deju svtku koku lielkoncertam Laika upe, oktobr Ulbrok, Rg, Jrmal un Css skans Svtku ieskaas koncerti, k ar 22. oktobr Jelgavas kultras nam norisinsies modelanas koncerts.

   

Koku koncerts Laika upe balsts uz pamatvrtbm tautasdziesma, daba un kokltjs. Kokltjs, tradcijas nesjs un dzveszias glabtjs ir laivinieks, kas dodas cauri laikiem no msu dienm pretim tautas dziesmas un melodijas dzimanas iztekai pirmskumos, sav ce izejot koku sples un tautasdziesmas dados skanjuma lokus - msdiengi, piestinti, mtiski, sapaini, tri un pilnskangi. 

   

Esot ce uz Svtku liekoncertu, oktobr etros svtku ieskaas koncertos piedalsies reionlie kokltju ansambi, atskaojot solo reperturu, k ar dau no kopdarbiem. Dziesmu un Deju svtku ieskaas koncerti kokltju ansambiem notiks:

   

8. oktobr plkst. 17.00 Ropau novada Kultras centr "Ulbrokas Prle". Piedals Piergas reiona kokltju ansambi. 

9. oktobr plkst. 17.00 Rgas Latvieu biedrbas nam. Piedals Rgas reiona kokltju ansambi.

15. oktobr plkst. 16.00 Jrmalas Mzikas vidusskolas Dubultu koncertzl. Piedals Rietumlatvijas reiona kokltju ansambi.

16. oktobr plkst. 17.00 Vidzemes koncertzl Csis. Piedals Austrumlatvijas reiona kokltju ansambi. 

    

Savukrt 22. oktobr plkst. 17.00 Jelgavas kultras nam skans XXVII Visprjo latvieu Dziesmu un XVII Deju svtku Kokltju ansambu modelanas koncerts, kur tiks atskaots koncerta kopreperturs. 

   

Ieeja ieskaas koncertos ir bez maksas. Koncertus rko Latvijas Nacionlais kultras centrs sadarbb ar Rgas Latvieu biedrbu, Ropau novada pavaldbu, Csu novada pavaldbu, Jrmalas Mzikas vidusskolu, Jelgavas valstpilstu.

    

Plnots, ka 2023. gada vasar XXVII Visprjo latvieu Dziesmu un XVII Deju svtku koku  lielkoncert piedalsies gandrz 400 kokltji trs vecuma grups. Skanjuma rakstu veidos pieci virsvadtji, koncertu kuplins Valta Pces un Aigara Raumaa veidotie jaundarbi, k ar pieaicintie viesmkslinieki.

   

Koncerta radoo komandu veido mksliniecisk vadtja, kokltja Kristne Dmitrijeva un reisors Sandis Kalni. 2023. gada koncerta koncepciju vrieng vizulaj risinjum ietvers scenogrfs Mrti Blanks, bet saturiski izstrds dramature Linda terna.

   


Informciju sagatavoja:

Linda Ertmane

Sabiedrisko attiecbu vadtja

Latvijas Nacionlais kultras centrs

67228985, 29181396

linda.ertmane@lnkc.gov.lv

www.lnkc.gov.lv 

      Atpaka