124022

Alfrda Kalnia solodziesmu koncertcikla pdjais koncerts
09.05.2022


Rgas Latvieu biedrbas Mzikas komisija aicina uz koncertcikla Visas Alfrda Kalnia 250 solodziesmas seos koncertos noslguma koncertu  Vl dziesmu gribtos man dziedt 2022. gada 9. maij  plkst. 17.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl. 
 

Atzmjot izcil komponista Alfrda Kalnia (1879 1951)  140. dzimanas dienu, jau 2019. gad bija uzskts projekts, kura ietvaros tika caurskatta skaraa dairades mantojuma pa daa 250 solodziesmas. aj anr A. Kalni dvjams par komponistu par excellence.  Cikla seos koncertos iekauti absolti visu A. Kalnia solodziesmu atskaojumi, kas padomju period nebija iespjams atseviu dziesmu satura sakrls tematikas d. Vsturiski visas solodziesmas (ar apmram 15 dziesmu iztrkumu) skanjuas tikai vienu reizi pirms vairk nek 60 gadiem 1958. gada sezon, profesoram Hermanim Braunam sadarbojoties ar toreizjs Valsts Filharmonijas solistiem. 

 

Cikla VI koncerta programm ar 48 dziesmm piedalsies visu  piecu iepriekjo koncertu dalbnieki 23 dziedtji. Tie ir mkslinieki, kuri daudzkrt spilgti prezentjui latvieu kamermziku gan Latvij, gan ar rpus ts robem. Blakus jau biei dzirdtm klaustju iemotm dziesmm, tdm k Jau aiz kalniem, s brnigs acis, Verdzenes dziesma, Aijaij un vl prdesmit citm, skans retumi opusi, kuri uzrakstti komponista ma nogal un kurus klaustji nepazst, piemram, Ziedoa nakts negaiss, Ap manm dienm, Spks, Starp lakstgalu un bezdelgu un virkne citu.      

 

Cikla programmu iniciatori un veidotji ir pieredzjuie koncertmeistari Liels Mzikas balvas par ma ieguldjumu 2015 ieguvjs Ventis Zilberts un Liels Mzikas balvas 2019 kategorij Par izcilu darbu ansambl nominants Mrti Zilberts. Pareizj cikla koncertos par solistiem aicinti piedalties Latvijas vidjs un jaunks paaudzes ievrojamkie dziedoi, t uzsverot atskaotjmkslas paaudu pctecbu un aktvu ldzdalbu msu valsts kultrvides veidoan un tradciju prmantoan.

 

itin apjomg projekta virsuzdevums koncertos veikt izcil skaraa visu solodziesmu audio dokumentjumu, kur paliktu Latvijas Radio fonotkas rcb k oti vrtgs kultrvsturisks izzias materils.  

Koncerta norisi atbalsta Valsts kultrkapitla fonds. 
 

Koncertciklu informatvi atbalsta Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 Klasika, Latvijas Mzikas informcijas centrs, www.music.lv, www.apollo.lv, www.tvnet.lv, laikraksti Diena, Neatkarg, Latvijas Avze, Laiks, Brv Latvija.

  

Bietes uz koncertu iespjams iegdties "Bieu Paradzes" kass un tmeka vietn www.bilesuparadize.lv (5.00 EUR un 3.00 EUR skolniem, studentiem, pensionriem). 

  

25% no koncerta iemumiem Rgas Latvieu biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam.

  

Sarkojums tiks filmts un fotografts. Foto un video materili vlk var tikt izmantoti paskuma publicittei internet (socilajos tklos, medijos). 
      Atpaka