118530

Andris Kolbergs (21. 12. 1938. 5. 11. 2021.) mb
05.11.2021


Rgas Latvieu biedrba samusi sru vsti, 5. novembr mb aizgjis Rgas Latvieu biedrbas atjaunotjs un pirmais atjaunots Rgas Latvieu biedrbas prieksdtjs, Rgas Latvieu biedrbas Goda biedrs, rakstnieks Andris Kolbergs.

Andris Kolbergs dzimis 1938. gada 21. decembr un ir viens no populrkajiem latvieu kriminlromnu rakstniekiem, via darbi tulkoti 16 valods. Pc A. Kolberga darbu motviem un scenrijiem uzemtas kinofilmas "Liekam bt" (1976), "Atspulgs den" (1977), "Dvanas pa telefonu" (1977), "Rallijs" (1978), "Trs dienas prdomm" (1980), "Dubultnieks" (1986), "Fotogrfija ar sievieti un meakuili" (1987), "Par mlestbu pareiz nerunsim" (1988), "Depresija" (1991), "Rgas sargi" (2007). ogad top ar daudzsriju filma "Mekljiet sievieti".

1989. gad Andris Kolbergs bija viens no Rgas Latvieu biedrbas atjaunoanas idejas paudjiem, biedrbas atjaunotjiem un kuva par atjaunots Rgas Latvieu biedrbas pirmo prieksdtju, vadot Rgas Latvieu biedrbas jaun cliena pirmos darbus no 1989. gada 14.janvra ldz 4.oktobrim. Andris Kolbergs ir Rgas Latvieu biedrbas Goda biedrs.

Atmodas laik Andris Kolbergs bijis Latvijas Detektvanra asocicijas prezidents un atjaunot urnla "Atpta" galvenais redaktors. 

Andris Kolbergs 2011. gad samis Literatras gada balvu par ma ieguldjumu literatr. 2019. gad apbalvots ar ar Triju Zvaigu ordeni.

Rgas Latvieu biedrbas saime gai piemi un pateicb godina Andra Kolberga ma veikumu un devumu Rgas Latvieu biedrbas pastvan un izsaka visdziko ldzjtbu via dzvesbiedrei, Rgas Latvieu biedrbas biedrei  Adai Kolbergai, imenei un tuviniekiem.  
      Atpaka